Programmer

บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

26 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 21

หมวดหมู่อาชีพ
งานคอมพิวเตอร์ / ไอที / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม
ตำแหน่ง
งานเขียนโปรแกรม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
0 - 1 ปี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


 • เขียนโปรแกรมตามเอกสาร Requirement Specification หรือ ตามที่รับมอบหมาย และส่งมอบหมายงานตามที่กําหนด 
 • ติดต่อประสานงาน เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้า 
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทั้งทางโทรศัพท์และทาง Email ที่ลูกค้าแจ้งมา 
 • ทํางานร่วมกับ Seniors Programmer, Programmer, Tester และ SA

คุณสมบัติ


 • สามารถเขียนโปรแกรม โดยใช้ Visual Basic.NET, ASP.NET ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา 
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษ ยสัมพันธ์ดี 
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Mobile Program เขียน Android Studio, Xcode ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ 
 • หากเขียน Xamarin ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะ


 • ASP.NET
 • Visual Basic
 • .NET
 • Microsoft SQL Server
 • Xamarin

สวัสดิการ


 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่าแร้ง , เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด เป็นบริษัท ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100% ที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2541/(1998) ดําเนินธุรกิจด้าน Software/Hardware บริหารงานบุค คลแบบครบวงจร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ด้วยการนําเทคโนโลยีที่สะดวก ง่าย และทันสมัยต่อการทํางานเข้ามานําเสนอกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทกิจการ โดยทีมงาน Software Engineer ที่มีประสบการณ์การทํางาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี ทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 130 คน เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง เปิดดําเนินการเป็นเวลา 20 ปี ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ รักความก้าวหน้า ชอบเรียนรู้ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรคุณภาพ เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งต่างๆ กับบริษัทฯ


การติดต่อ


เว็บไซต์ :

www.tigersoft.co.th

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ