เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

นำสินประกันภัย

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

24 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 20

หมวดหมู่อาชีพ
งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
0 - 1 ปี
เงินเดือน
14000 - 24000 บาท
จำนวน
10 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


สำรวจและตรวจสอบอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่ ปริมณฑล, หรือ ประจำสาขาต่างจังหวัด อาทิ เช่น นครสวรรค์ (N)สระบุรี (C) นครปฐม (C) เพชรบุรี (C) กาญจนบุรี (C) ระยอง (E) นครศรีธรรมราช (S) และภูเก็ต (S) เป็นต้น รวมถึงวิเคราะห์ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนประเมินค่าความเสียหายในเบื้องต้น เจรจาชดใช้หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบที่กำหนด

คุณสมบัติ


 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 • มีรถยนต์สำหรับใช้งานในสาขาต่างจังหวัด

 • มีใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์

 • มีความสามารถในการเจรจาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ


 • กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ
 • กองทุนกู้ฉุกเฉิน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • เงินสนับสนุนงานฌาปนกิจศพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนตามประเมินผลงานแต่ละบุคคลต่อปี

การเดินทาง


MRT

บางซ่อน

BUS

(สาย 97) กระทรวงสาธารณสุข - โรงพยาบาลสงฆ์

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:00
วันอังคาร 08:30 - 17:00
วันพุธ 08:30 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:00
วันศุกร์ 08:30 - 17:00
วันเสาร์ 08:30 - 17:30
วันอาทิตย์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


นำสินประกันภัย

ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต

บางซื่อ , เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2491 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ทั้งประกันภัยรถยนต์ (เน้นรถใหญ่รถพ่วง) ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 27 สาขาทั่วประเทศ ทีผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด โดยได้รับรางวัลการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก”จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 5 ปีซ้อน (ปี 2555-2560 และได้รับรางวัลบริษัทมีการกำกับกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG100) 6 ปีซ้อน ( ปี 2558-2561) และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ได้ รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2556 เป็นต้น


การติดต่อ


เว็บไซต์ :

www.namsengins.co.th

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ