หมวดหมู่อาชีพ
งานการตลาด
ตำแหน่ง
งานบริหารการตลาด
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด

พัฒนาการบริหารระบบงานภายในองค์กรประหยัดทรัพยากรและขยายขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มพลังสู่ความสำเร็จให้ธุรกิจด้วย SoftPRO - ERP Software ช่วยงานบริหารวางแผนและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เรียกดูข้อมูลย้อนหลังรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ERP Solution - Gerneral Set - Factory Set - Personal Set - Small Pack Set - Real Estate Set - Warehouse & Terminal Set - Tour& Travel Set - Customer RelationShip - Management(CRM) - Supply Chain Management (SCM) - Other Set SoftPRO Application - บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Client/Server เป็นแบบThree Tier ทั้งแบบ Windows Application และWeb Application - ใช้เครื่องมือในการพัฒนา Visual Basic,Visual C++, Visual Interdev,CrystalReport,PHP,ASP, HTML,.NET และบริษัทยังทำการวิจัยอยู่เสมอเพื่อให้ซอฟต์แวร์ของเราสามารถใช้งานบนฮาร์ดแวร์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา'พัฒนาการบริหารระบบงานภายในองค์กรประหยัดทรัพยากรและขยายขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มพลังสู่ความสำเร็จให้ธุรกิจด้วย SoftPRO - ERP Software ช่วยงานบริหารวางแผนและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เรียกดูข้อมูลย้อนหลังรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร ERP Solution - Gerneral Set - Factory Set - Personal Set - Small Pack Set - Real Estate Set - Warehouse & Terminal Set - Tour& Travel Set - Customer RelationShip - Management(CRM) - Supply Chain Management (SCM) - Other Set SoftPRO Application - บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Client/Server เป็นแบบThree Tier ทั้งแบบ Windows Application และWeb Application - ใช้เครื่องมือในการพัฒนา Visual Basic,Visual C++, Visual Interdev,CrystalReport,PHP,ASP, HTML,.NET และบริษัทยังทำการวิจัยอยู่เสมอเพื่อให้ซอฟต์แวร์ของเราสามารถใช้งานบนฮาร์ดแวร์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา www.softpro2000.com


รายละเอียดงาน

-           รับผิดชอบงานทางด้านการตลาดของบริษัทฯ      

-           จัดบูธ/ออกบูธ  (ในกรุงเทพและปริมณฑล)     

-           ทำใบโบรชัวร์  ใบเสนอราคาของบริษัทให้กับลูก้า       

-           นำเสนอ และ ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท      

-           หาตลาดลูกค้า  กลยุทธ์  และวางแผนทางการตลาด      

ติดต่อ

Soft Product Company Limited
802/813 Moo 12 T. Kookot
A.Lumlookka Pathumtani 12130
Tel : 02-5314050
Email : Softpro2000@hotmail.com
Website : www.softpro2000.com


โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ