หมวดหมู่อาชีพ
งานไอที
ตำแหน่ง
งานเขียนโปรแกรม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด
บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด เป็นบริษัท ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ของคนไทย 100 % ที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2541/(1998) ดําเนินธุรกิจด้าน Software/Hardware บริหารงานบุค คลแบบครบวงจร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ด้วยการนําเทคโนโลยีที่สะดวก ง่าย และทันสมัยต่อการทํางานเข้ามานําเสนอกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทกิจการ โดยทีมงาน Software Engineer ที่มีประสบการณ์การทํางาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี ทีมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 130 คน เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง เปิดดําเนินการเป็นเวลา 20 ปี ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ รักความก้าวหน้า ชอบเรียนรู้ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรคุณภาพ เข้ามาร่วมงานในตําแหน่งต่างๆ กับบริษัทฯ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย และนักขัตฤกษ์
เวลาทํางาน : 08.30 – 17.30 น.
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เขียนโปรแกรมตามเอกสาร Requirement Specification หรือ ตามที่รับมอบหมาย และส่งมอบหมายงานตามที่กําหนด
- ติดต่อประสานงาน เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทั้งทางโทรศัพท์และทาง Email ที่ลูกค้าแจ้งมา
- ทํางานร่วมกับ Seniors Programmer, Programmer, Tester และ SA

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สามารถเขียนโปรแกรม โดยใช้ Visual Basic.NET, ASP.NET ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
- มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
- มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษ ยสัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ด้าน Mobile Program เขียน Android Studio, Xcode ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเขียน Xamarin ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- เสื้อฟอร์มพนักงาน
- เงินกองทุนประกันสังคม
- เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยัน เบี้ยพิเศษไม่สาย
- วันหยุดพักผ่อนประจําปี ตามอายุงาน
- โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการ)
- ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจําปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ท่องเที่ยวประจําปี
- ฝึกอบรมตามตําแหน่ง
- สวัสดิการอื่นๆ ตามตําแหน่ง

ติดต่อ
บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด
เลขที่ 7 อาคารวิชั่นบิสิเนสปาร์ค ตึก 4 ชั้น 4 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02-347-0373 ต่อ 402, 403
Email : hr@tigerosft.co.th
Website : www.tigersoft.co.th

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

Close
ถึง
ย้อนกลับ