สถาปนิกคุมงาน (อาคารสูง) / Project Architect

บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

76 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 16

หมวดหมู่อาชีพ
งานอื่นๆ เพิ่มเติม
ตำแหน่ง
งานสถาปนิก
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์อันยาวนาน มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างครบวงจร ได้แก่ งานออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรมโยธา งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานบริหารโครงการ และวิศวกรรมงานระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตามโครงการหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานฝ่ายฯ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ
- ประสานงานก่อสร้างโครงการ เเละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 26 - 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรม, งานก่อสร้าง เเละงานประสานงานโครงการอาคารสูง 2 - 10 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- สามารถใช้โปรเเกรมการออกเเบบที่เกี่ยวข้องได้คล่อง เช่น Auto CAD, Sketch Up, 3D Max, Window  Project, Revit เเละ อื่นๆ
- มีความคิดสร้างสรรค์ เเละสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (กส.)

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม, ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
- เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD ได้ (ตามเงื่อนไขบริษัท)ฅ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- สิทธิการลาหยุดงาน ลาป่วยได้ 30 วัน/ปี, ลากิจได้ 6 วัน/ปี และลาพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)

ติดต่อ
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
เลขที่ 3300/25-28 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-937-3456 ต่อ 1151
Fax : 02-937-3555
E-mail : hrdinfo@arunchaiseri.co.th

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ