หมวดหมู่อาชีพ
งานอื่นๆ เพิ่มเติม
ตำแหน่ง
งานอาคารสถานที่
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
5 อัตรา

รายละเอียดงาน

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนห้าล้านบาท และด้วยความร่วมมือของทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน ภายใต้สโลแกน “Prime Moving Forward Through Consumer” ซึ่งหมายถึงเราพร้อมและมุ่งมั่นที่จะจัดการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยได้นำระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าตรวจสอบภายใน ตามระบบ ISO 9001 : 2008
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้พักอาศัยทุกท่าน เพื่อประโยชน์สุขของการอาศัยร่วมกัน โดยการจัดทำกล่องรับคำเสนอแนะ และแบบแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สามารถรับทราบได้ถึงความต้องการของลูกค้า และรีบแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
- ควบคุมการเปิด-ปิดระบบของอาคาร ตลอดจนซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม
รายละเอียดความรับผิดชอบ และดัชนีวัดผลงาน
1. บันทึกเอกสารปฏิบัติงานของช่างอาคาร ประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน
2 . ให้บริการตามคำร้องขอของลูกค้าหรือผู้ใช้พื้นที่
3. ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง
4. บันทึกการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
5. ความท้าทายของงาน
- ความรวดเร็วในการให้บริการซ่อมบำรุง
- ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษา : ปวช./ปวส.  สาขาไฟฟ้ากำลัง/ช่างกลโรงงาน/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรม
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคาร 0 – 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ความสามารถพิเศษ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้
1. ความรู้
- ความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงอาคาร        
2. ทักษะ
- ทักษะในการซ่อมบำรุงและการใช้เครื่องมือ          
- ทักษะในการสื่อสาร
3. ทัศนคติ
-  มีจิตสำนึกในการให้บริการ
4. คุณสมบัติอื่นๆ  
-  มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
-  การสื่อสารเพื่อเกิดประสิทธิภาพ

ติดต่อ
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
อาคารพรพาราวงศ์ (จะย้ายสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ห้องเลขที่ 4A ชั้นที่ 4 เลขที่ 1 ถนนศรีนครินทร์  หนองบอนประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 อยู่ระหว่างซอยศรีนครินทร์41และ43 ก่อนถึงห้างซีคอนสแควร์
สำนักงานใหม่ 455/68 หมู่บ้านบิซ พัฒนาการอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Email : hrprime@hotmail.com, primepropertygroup@hotmail.com
Tel : 02-041-7707, 087-744-7733
Line ID : hrprime
Facebook : HR Prime Property

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ