เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร

94 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 45

หมวดหมู่อาชีพ
งานอื่นๆ เพิ่มเติม
ตำแหน่ง
งานธุรการ
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
5 อัตรา

รายละเอียดงาน

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนห้าล้านบาท และด้วยความร่วมมือของทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน ภายใต้สโลแกน “Prime Moving Forward Through Consumer” ซึ่งหมายถึงเราพร้อมและมุ่งมั่นที่จะจัดการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยได้นำระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าตรวจสอบภายใน ตามระบบ ISO 9001 : 2008
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้พักอาศัยทุกท่าน เพื่อประโยชน์สุขของการอาศัยร่วมกัน โดยการจัดทำกล่องรับคำเสนอแนะ และแบบแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สามารถรับทราบได้ถึงความต้องการของลูกค้า และรีบแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
-  จัดการด้านงานธุรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และงานลูกค้าสัมพันธ์
-  จัดการงานด้านเอกสาร, การจัดแฟ้มเอกสาร, การเตรียมการประชุมและการบันทึกรายางานการประชุมของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ งานที่ปฏิบัติ
1. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ และจัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นไปตามระบบการจัดเก็บ
2. จัดส่งเอกสารให้กับลูกค้า
3. รับเรื่องแจ้งซ่อม ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม จากเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ และการประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
5. ติดต่อประสานงานกับ
5.1) หน่วยงานอื่นภายในบริษัท
-  ฝ่ายปฏิบัติการแจ้งกำหนดการและวาระในการประชุม
-  ฝ่ายบัญชี เพื่อจัดทำและนำส่งเอกสารด้านบัญชีการเงิน
- ฝ่ายบุคคล เพื่อส่งรายงานการทำงาน / ใบลงเวลา
- ฝ่ายการเงิน เพื่อนำส่งเงินค่าบริหารอาคาร
5.2) หน่วยงานอื่นนอกบริษัท
- ธนาคาร
- บริษัทคู่สัญญาต่างๆ
- ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค
- หน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานเขต, สำนักงานที่ดิน
5.3 ความท้าทายของงาน
- การสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ
- การติดต่อประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
ระดับการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 0 – 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ความสามารถพิเศษ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้
1. ความรู้
- งานธุรการ        
- ระเบียบข้อบังคับอาคารชุดฯ  
2. ทักษะ
- สามารถใช้โปรแกรม Micorsoft Office          
- การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. ทัศนคติ
-  ควรมีใจรักงานด้านบริการ เป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบช่วยเหลือสามารถเข้ากับคนได้ง่ายให้คำแนะนำได้
4. คุณสมบัติอื่นๆ
-  มีความอดทน ใจเย็น
-  มีความละเอียดรอบคอบและมีความซื่อสัตย์
-  มีจิตสำนึกในการให้บริการและให้บริการอย่างสุภาพ
-  การติดต่อประสานงาน

ติดต่อ
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
อาคารพรพาราวงศ์ (จะย้ายสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ห้องเลขที่ 4A ชั้นที่ 4 เลขที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอนประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 อยู่ระหว่างซอยศรีนครินทร์41และ43 ก่อนถึงห้างซีคอนสแควร์
สำนักงานใหม่  455/68 หมู่บ้านบิซ พัฒนาการอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Email : hrprime@hotmail.com, primepropertygroup@hotmail.com
Tel : 02-041-7707, 087-744-7733
Line ID : hrprime
Facebook : HR Prime Property

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ