เจ้าหน้าที่การเงินอาคาร

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร

94 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 26

หมวดหมู่อาชีพ
งานบัญชี
ตำแหน่ง
งานบัญชีการเงิน
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
5 อัตรา

รายละเอียดงาน

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนห้าล้านบาท และด้วยความร่วมมือของทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน ภายใต้สโลแกน “Prime Moving Forward Through Consumer” ซึ่งหมายถึงเราพร้อมและมุ่งมั่นที่จะจัดการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยได้นำระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าตรวจสอบภายใน ตามระบบ ISO 9001 : 2008
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้พักอาศัยทุกท่าน เพื่อประโยชน์สุขของการอาศัยร่วมกัน โดยการจัดทำกล่องรับคำเสนอแนะ และแบบแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สามารถรับทราบได้ถึงความต้องการของลูกค้า และรีบแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
- จัดการด้านการเงินรับ-จ่าย ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดจนเร่งรัดหนี้สิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ งานที่ปฏิบัติและตัวชี้วัดผลงาน
1. จัดทำใบแจ้งหนี้  เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, ค่าน้ำประปาค่าตกแต่งล๊อบบี้ และค่าจอดรถ ให้กับลูกค้าแต่ละราย
-  จัดทำใบแจ้งหนี้และรายงานบันทึกค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องและตรงเวลา
-  ข้อมูลในใบแจ้งหนี้และรายงานบันทึกค่าใช้จ่ายถูกต้อง 100 % และจัดส่งตามกำหนด
2. รับชำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
-  ออกใบเสร็จรับเงินได้อย่างถูกต้องทันที
3. นำส่งบันทึกรายรับประจำวันพร้อมกับเงินรายรับให้ผู้จัดการอาคารตรวจสอบ
-  ข้อมูลบันทึกรายรับประจำวันถูกต้องและตรงกับยอดรายรับประจำวัน  
4. นำเงินฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
-  นำเงินฝากธนาคารตามกำหนดเวลา
5. จัดทำใบสำคัญรับ, สำเนาใบ Pay In, และสำเนาใบเสร็จรับเงินจัดเป็นชุด ส่งผู้จัดการตรวจสอบ และนำส่งฝ่ายบัญชีฅ
-  ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีเพื่อทำงบการเงินภายในวันที่ 5ของ เดือนถัดไป
6. จัดทำใบสำคัญจ่าย แบบฟอร์มการขอทำจ่ายแนบกับใบวางบิลเพื่อทำเช็คจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ผู้จัดการอาคารตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการเซ็นเช็ค และทำใบสรุปเช็ค, รายงานสถานะการเงินปะหน้าเพื่อทราบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร
-  ทำเช็คจ่ายเงินถูกต้อง ตามกำหนดการจ่ายของอาคาร(คู่มือปฏิบัติการเงินหน่วยงาน)
-  รายงานสถานะการเงินที่ถูกต้องตามกำหนดเวลาส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีตรงเวลา
7. บันทึกการจ่ายเงินสดย่อยและรายงานสรุปเงินสดย่อยเพื่อตั้ง เบิกทดแทน
-  รายงานสรุปเงินสดย่อยที่ถูกต้อง
-  ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีตรงเวลา
8. จัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพื่อทำเช็คจ่ายค่าภาษีกรมสรรพากร  
-  นำส่งภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือน
9. ความท้าทายของงาน
-  การเร่งรัดจัดเก็บให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-  การสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ, บัญชี, การเงิน
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านการเงิน หรือบัญชี 0 – 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ความสามารถพิเศษ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้
1. ความรู้
- การบันทึกและรายงานทางการเงิน        
- ระเบียบข้อบังคับอาคารชุดฯ  
2. ทักษะ
- สามารถใช้โปรแกรมด้านบัญชีการเงิน
- คอมพิวเตอร์          
- การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. ทัศนคติ
-  มีใจรักงานด้านบริการ เป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบช่วยเหลือสามารถเข้ากับคนได้ง่ายให้คำแนะนำได้
4. คุณสมบัติอื่นๆ  
-  มีความอดทน ใจเย็น
-  มีความละเอียดรอบคอบและมีความซื่อสัตย์
-  มีจิตสำนึกในการให้บริการและให้บริการอย่างสุภาพ
-  การติดต่อประสานงาน

ติดต่อ
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
อาคารพรพาราวงศ์ (จะย้ายสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ห้องเลขที่4A ชั้นที่ 4 เลขที่ 1 ถนนศรีนครินทร์  หนองบอนประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 อยู่ระหว่างซอยศรีนครินทร์41และ43 ก่อนถึงห้างซีคอนสแควร์
สำนักงานใหม่  455/68 หมู่บ้านบิซ พัฒนาการอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Email : hrprime@hotmail.com, primepropertygroup@hotmail.com
Tel : 02-041-7707, 087-744-7733
Line ID : hrprime
Facebook : HR Prime Property

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ