หมวดหมู่อาชีพ
งานอื่นๆ เพิ่มเติม
ตำแหน่ง
งานอาคารสถานที่
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
5 อัตรา

รายละเอียดงาน

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนห้าล้านบาท และด้วยความร่วมมือของทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน ภายใต้สโลแกน “Prime Moving Forward Through Consumer” ซึ่งหมายถึงเราพร้อมและมุ่งมั่นที่จะจัดการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยได้นำระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าตรวจสอบภายใน ตามระบบ ISO 9001 : 2008
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้พักอาศัยทุกท่าน เพื่อประโยชน์สุขของการอาศัยร่วมกัน โดยการจัดทำกล่องรับคำเสนอแนะ และแบบแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สามารถรับทราบได้ถึงความต้องการของลูกค้า และรีบแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจเช็คเอกสารปฏิบัติงานของช่างอาคาร ประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน
2 . อบรมพนักงาน
2.1) ทักษะในการปฏิบัติงาน
2.2) การให้บริการ
3. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การจัดวางแผนงาน
4.1) จัดทำแผนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี
4.2) จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน
5. การติดต่อประสานงานกับ
5.1) หน่วยงานอื่นภายในบริษัท
- ฝ่ายบุคคล เกี่ยวกับการประชุมและการเข้าอบรม
- ฝ่ายวิศวกรรมเพื่อขอคำปรึกษาทางเทคนิค ด้านวิศวกรรม
5.2) หน่วยงานอื่นนอกบริษัท
- บริษัทผู้ให้บริการงานระบบวิศวกรรม  เช่น  งานระบบลิฟต์ , งานระบบปั๊มน้ำ
- ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค        
5.3) ความท้าทายของงาน
- การควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงรักษา (PM)
- การขยายเพิ่มพูนทักษะในการให้บริการซ่อมบำรุง
- ความรวดเร็วในการให้บริการซ่อมบำรุง
- ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษา : ปวช./ปวส.  สาขาไฟฟ้ากำลัง/ช่างกลโรงงาน/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรม
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคาร  อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ความสามารถพิเศษ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้
1.1) ความรู้
- ความรู้เรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกระบบในอาคาร เช่น ระบบปั๊มน้ำ  ระบบสุขาภิบาล  ระบบปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้า
- ความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงอาคาร
- ความรู้ในการจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
1.2) ทักษะ
- ทักษะในการซ่อมบำรุงและการใช้เครื่องมือ
- ทักษะในการสื่อสาร
- ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
1.3) ทัศนคติ
- มีจิตสำนึกในการให้บริการ
1.4) คุณสมบัติอื่นๆ
- มีบุคลิกในการเป็นผู้นำที่ดี
- มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
- การสื่อสารเพื่อเกิดประสิทธิภาพ

ติดต่อ
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
อาคารพรพาราวงศ์ (จะย้ายสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562) ห้องเลขที่ 4A ชั้นที่ 4 เลขที่ 1 ถนนศรีนครินทร์  หนองบอนประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 อยู่ระหว่างซอยศรีนครินทร์41และ43 ก่อนถึงห้างซีคอนสแควร์
สำนักงานใหม่  455/68 หมู่บ้านบิซ พัฒนาการอ่อนนุช ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Email : hrprime@hotmail.com, primepropertygroup@hotmail.com
Tel : 02-041-7707, 087-744-7733
Line ID : hrprime
Facebook : HR Prime Property

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Sales Account Executive
The Enterprise Resources Training Co., Ltd.

สามารถต่อรองได้

Close
ถึง
ย้อนกลับ