หัวหน้าช่างอาคาร

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

95 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 16

หมวดหมู่อาชีพ
งานอื่นๆ เพิ่มเติม
ตำแหน่ง
งานอาคารสถานที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
5 อัตรา

รายละเอียดงาน

บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป้าหมายการบริหารการจัดการ
1. การบริหารจัดการอาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. การให้บริการเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือที่ ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
3. การดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4. การดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย
5. การจัดเก็บรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเจ้าของร่วม/ ผู้พักอาศัย

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจํา (หลายอัตรา)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำที่รามคำแหง (ตามไซค์งาน) กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำและควบคุม แผนการทำงานระบบวิศวกรรมในอาคาร
2. ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาช่วงในการดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ
3. ตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในกรณีขชำรุดและจัดการควบคุมผู้รับเหมาในการซ่อมแซมงานต่างๆ
5. ควบคุมดูแลการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
6. จัดทำเอกสาร CHECK LIST ประจำวัน
7. อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย / หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์งานอาคารชุด ประสบการณ์งานซ่อมสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าและประปาเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถตอบคำถามลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี
2. มีทักษะในการเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าและกล้าตัดสินใจ
3. สามารถทำงานเป็นกะ หรือวันเสาร์ อาทิตย์ได้

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. สิทธิการลาตามกฎหมายแรงงาน

ติดต่อ
บริษัท เจ ไลน์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
74/5 ซอยศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Email : jlinemanagement.adm@gmail.com
Tel : 0-2007-0117, 09-0987-2207 (คุณนนทยา)
Fax : 0-2007-0117
Website : http://www.llinemanagement.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ