Account (Admin staff)

aSearcher

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

6 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 9

หมวดหมู่อาชีพ
งานบัญชี
ตำแหน่ง
Account
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
25000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. จำทำและบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. เป็นผู้ควบคุมรายการตั้งสำรอง และรายการตัดจ่ายรายเดือน

3. ดูแลและบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวรในระบบสินทรัพย์

4. จัดทำและควบคุมการบันทึกค่าเสื่อม และยอดคงเหลือของทรัพย์สินถาวร

5. จัดทำรายวันทั่วไป และควบคุมยอดคงเหลือ

6. จัดทำและลงรายการปรับยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจากบัญชีพักภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. เป็นผู้กระทบรายการบัญชียอดคงเหลือในงบดุลนอกจากรายการธนาคารและเงินกู้ยืมทุกรายการ

8. เป็นผู้ควบคุมและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทุกประเภท

9. ทำกิจกรรมส่วนรวมที่บริษัทกำหนด

10. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ


1. Male/Female 

2. Over 30 year

3. Bachelor degree (Major Account)

4. Microsoft Dynamics Ax

5. Typing, Thai

6. English, Speed 50 second a time 

: Knowledge in excel formula such as function if, count, pivot table and other it is proposed for consideration. And Knowledge in TFRS & Incoterm

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันจันทร์ 08:00 - 17:30
วันอังคาร 08:00 - 17:30
วันพุธ 08:00 - 17:30
วันศุกร์ 08:00 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


aSearcher

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

บางปูใหม่ , เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

เกี่ยวกับเรา


    อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

www.asearcher.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Purchase & Procurement (BOI)
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Finance and Accounting Manager
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Assistant Manager-Sales
aSearcher

50000 - 60000 บาท

Sales Executive (Flexible)
aSearcher

25000 - 40000 บาท

ค้นหางาน

Close
-
ย้อนกลับ