Process Engineer

aSearcher

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

6 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 15

หมวดหมู่อาชีพ
วิศวกร
ตำแหน่ง
Process Engineer
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
5 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
35000 - 45000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล และมีความคงที่

2. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต และเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง

3. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาจากข้อร้องเรียนของลูกค้าและเสนอแนวทางการปรับปรุงพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย

5. พิจารณา Parameter กรณีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวัตถุดิบใหม่ร่วมกับ R&D และ Technical Development

6. ทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรในเชิงการแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต

7. ทำการฝึกอบรมพนักงานพร้อมตรวจติดตามการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานตลอดเวลา และให้เกิดความนิ่งของกระบวนการ

8. ออกแบบหรือปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ในสายการผลิตพร้อมประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพและผลิต ภาพของผลิตภัณฑ์และง่ายต่อการผลิต 

คุณสมบัติ


1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงาน 6 ปี ขึ้นไป ในสายงานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop และโปรแกรมทางสถิติได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

6. มีทักษะในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร สถานที่ปฏิบัติงานประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00

ข้อมูลบริษัท


aSearcher

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

โคกขาม , เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

เกี่ยวกับเรา


    อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

www.asearcher.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Purchase & Procurement (BOI)
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Finance and Accounting Manager
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Sales Executive (Flexible)
aSearcher

25000 - 40000 บาท

Assistant Manager-Sales
aSearcher

50000 - 60000 บาท

ค้นหางาน

Close
-
ย้อนกลับ