QMR (Quality Management Representative)

aSearcher

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

6 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 18

หมวดหมู่อาชีพ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) / สิ่งแวดล้อม / ISO
ตำแหน่ง
QMR (Quality Management Representative)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
50000 - 60000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพและความเสี่ยง

2. รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งองค์กรในปัจุบัน และระบบมาตรฐานใหม่ที่มีในอนาคต

3. วางแผนการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพขององค์กรเพื่อรองรับการตรวจติดตามตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพในแง่ต่างๆ

5. ผลักดันและติดตามการดำเนินการขององค์กรตามแผนบริหารคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง

6. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติตามระบบงานและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานและข้อกำหนดนั้นๆ จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

7. ดำเนินการจัดประชุมทบทวนกับฝ่ายบริหาร

8. ทบทวนแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ และเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูง

9. รับผิดชอบการ Pre-Audit และ Audit จากลูกค้า, Visitor และ CB Auditor เพื่อให้ผ่านการยอมรับตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติ


1. สัญชาติไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงานด้าน QMR ไม่น้อยกว่า 7 ปี

4. มีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบ ISO9001, ISO14001, BRC, GMP, HACCP

5. พิจารณาเป็นพิเศษหากมีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบ FSC, PEFC

6. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาเป็นพิเศษหากเคยผ่านงานในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Printing) บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ/หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Paper&Flexible Packaging)

7. มีทักษะในการประสานงาน ทักษะในการเจรจา

8. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีภาวะผู้นำสูง

9. สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา

10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับผู้ตรวจสอบภายนอกได้

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:30
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00

ข้อมูลบริษัท


aSearcher

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

โคกขาม , เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

เกี่ยวกับเรา


    อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

www.asearcher.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Purchase & Procurement (BOI)
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Finance and Accounting Manager
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Sales Executive (Flexible)
aSearcher

25000 - 40000 บาท

Assistant Manager-Sales
aSearcher

50000 - 60000 บาท

ค้นหางาน

Close
-
ย้อนกลับ