QA&QC Manager (Flexible Packaging)

aSearcher

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

6 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 5

หมวดหมู่อาชีพ
วิจัย / วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์ , หุ้น , ประกันภัย , ธนาคาร)
ตำแหน่ง
QA&QC Manager
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
10 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน
50000 - 60000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพของสายการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด

2. พัฒนานโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ

3. พัฒนามาตรฐานการทำงานของทีม ให้คำปรึกษาและความรู้แก้สมาชิกในทีม

4. พัฒนากระบวนการทำงานของทีมในปัจุบันให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

5. ควบคุมมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

6. ควบคุม ดูแล แะจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ

คุณสมบัติ


1. สัญชาติไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ตรงในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 10 ปี และผ่านงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปี 

4. ประสบการณ์ตรงในงานตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) อย่างน้อย 3-5 ปี

5. มีความรู้และเชี่ยวชาญในมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, FSC, PEFC, BRC

6. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ

7. มีภาวะผู้นำสูง สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา

8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้าชาวต่างชาติได้

**ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00

ข้อมูลบริษัท


aSearcher

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

โคกขาม , เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

เกี่ยวกับเรา


    อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

www.asearcher.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Sales Executive (Flexible)
aSearcher

25000 - 40000 บาท

Assistant Manager-Sales
aSearcher

50000 - 60000 บาท

Finance and Accounting Manager
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Purchase & Procurement (BOI)
aSearcher

สามารถต่อรองได้

ค้นหางาน

Close
-
ย้อนกลับ