Purchase & Procurement (BOI)

aSearcher

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

6 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 10

หมวดหมู่อาชีพ
นำเข้า-ส่งออก / BOI
ตำแหน่ง
Purchase & Procurement (BOI)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


 • จัดทำเอกสารยื่น BOI เพื่อขอยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ
 • ติดตามเอกสารตัดบัญชีจากลูกค้า
 • ดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบเพื่อการผลิต
 • ทำเอกสารขอคืนภาษ๊ Tax Refund ของลูกค้า
 • ทำรายงานปริมาณขายประจำเดือนให้แต่ละลูกค้า
 • จัดทำรายงานต่อเจ้าหน้าที่ BOI 
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจำทำเอกสาร MSDS เพื่อขอนำเข้าวัตถุอันตรายพร้อมทั้งประสานงานกับ Shipping ในการส่งมอบเอกสาร และการยื่นเรื่องขอนำเข้าวัตถุอันตรายต่อกรมโรงงาน
 • จำทำรายงานการนำเข้าวัตถุอันตราย
 • จัดเก็บและเตรียมข้อมูลของเอกสารในการยื่นต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิประโยนช์ลดหย่อนภาษีการนำเข้าของลูกค้าประเทศต่างๆ 
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติแบบฟอร์มการลดหย่อนภาษีนำเข้าประเทศต่างๆ 

คุณสมบัติ


 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน BOI, ติดต่อเจ้าหน้าที่ BOI ด้านเอกสารขอฟอร์มต่าง ๆ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ BOI และติดต่อหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้พอสมควร
 • มีความอดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี
 • Location : สมุทรปราการ

สวัสดิการ


 • เงินสมทบประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:30
วันอังคาร 08:00 - 17:30
วันพุธ 08:00 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:00 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


aSearcher

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

บางปูใหม่ , เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

เกี่ยวกับเรา


    อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

www.asearcher.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Sales Executive (Flexible)
aSearcher

25000 - 40000 บาท

Finance and Accounting Manager
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Assistant Manager-Sales
aSearcher

50000 - 60000 บาท

Purchase & Procurement (BOI)
aSearcher

สามารถต่อรองได้

ค้นหางาน

Close
-
ย้อนกลับ