Purchase & Procurement (BOI)

Advanced Administration co.,Ltd.

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

7 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 15

หมวดหมู่อาชีพ
งานจัดซื้อ / วัสดุ / คลังสินค้า / อาคารสถานที่
ตำแหน่ง
Purchase & Procurement (BOI)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


 • จัดทำเอกสารยื่น BOI เพื่อขอยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ
 • ติดตามเอกสารตัดบัญชีจากลูกค้า
 • ดำเนินการตัดบัญชีวัตถุดิบเพื่อการผลิต
 • ทำเอกสารขอคืนภาษ๊ Tax Refund ของลูกค้า
 • ทำรายงานปริมาณขายประจำเดือนให้แต่ละลูกค้า
 • จัดทำรายงานต่อเจ้าหน้าที่ BOI 
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจำทำเอกสาร MSDS เพื่อขอนำเข้าวัตถุอันตรายพร้อมทั้งประสานงานกับ Shipping ในการส่งมอบเอกสาร และการยื่นเรื่องขอนำเข้าวัตถุอันตรายต่อกรมโรงงาน
 • จำทำรายงานการนำเข้าวัตถุอันตราย
 • จัดเก็บและเตรียมข้อมูลของเอกสารในการยื่นต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิประโยนช์ลดหย่อนภาษีการนำเข้าของลูกค้าประเทศต่างๆ 
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติแบบฟอร์มการลดหย่อนภาษีนำเข้าประเทศต่างๆ 

คุณสมบัติ


 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน BOI, ติดต่อเจ้าหน้าที่ BOI ด้านเอกสารขอฟอร์มต่าง ๆ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ BOI และติดต่อหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้พอสมควร
 • มีความอดทน และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี
 • Location : สมุทรปราการ

สวัสดิการ


 • เงินสมทบประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

การเดินทาง


MRT

ลุมพินี

BTS

ศาลาแดง

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 07:30 - 17:00
วันอังคาร 07:30 - 17:00
วันพุธ 07:30 - 17:00
วันพฤหัสบดี 07:30 - 17:00
วันศุกร์ 07:30 - 17:00

ข้อมูลบริษัท


Advanced Administration co.,Ltd.

ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC) ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

http://advadmin.co.th

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ