SAFETY & ENVIRONMENT ASSISTANT MANAGER/MANAGER

Advanced Administration co.,Ltd.

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

46 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 62

หมวดหมู่อาชีพ
เกษตร / จัดสวน / ปศุสัตว์ / ประมง / เหมืองแร่
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
50000 บาท
จำนวน
2 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


 • งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • บริหารจัดการทีมงานให้ทำงานได้ตามแผน หรือเป้าหมายของแผนก
 • ตั้งเป้าหมาย และวางแผนงานของแผนก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้คนในองค์กรทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • วิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลกิจกรรมด้าน CSR ร่วมกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการของบริษัท

คุณสมบัติ


 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร และงานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 3 ปี
 • มีความรู้ระบบ ISO14001, TIS/OHSAS18001
 • มีความรู้ข้อกฏหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • การจัดทำเอกสารที่เกี่วข้องกับราชการ ด้านงานความปลอดภัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี Toeic Score 550 up
 • **ปฏิบัติงาน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

สวัสดิการ


 • เงินสมทบประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • ทุนการศึกษาบุตรและพนักงงาน
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • ประกันสุขภาพพนักงาน

การเดินทาง


MRT

ลุมพินี

BTS

ศาลาแดง

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


Advanced Administration co.,Ltd.

ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC) ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

http://advadmin.co.th

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
Finance and Accounting Manager
aSearcher

สามารถต่อรองได้

Assistant Manager-Sales
aSearcher

50000 - 60000 บาท

Sales Executive (Flexible)
aSearcher

25000 - 40000 บาท

Purchase & Procurement (BOI)
aSearcher

สามารถต่อรองได้

ค้นหางาน

Close
-
ย้อนกลับ