Process Engineer ประจำโรงงานสินสาคร สมุทรสาคร ทำงานจันทร์-ศุกร์+เสาร์เว้นเสาร์

OKN Service Company Limited

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

26 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 47

หมวดหมู่อาชีพ
งานวิศวกรรม / วิศวกร
ตำแหน่ง
งานวิศวกรรมการผลิต
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
35000 - 45000 บาท
จำนวน
5 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คงที่ ลดความสูญเสีย
 • ออกแบบ ทดลอง เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสําหรับเคร่ืองจักร ในเชิงการแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตหรือจากจากข้อร้องเรียน และเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนําไปประยุกต์ใช้
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทําการฝึกอมรมพนักงานพร้อมตรวจติดตามการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาการปฎิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
 • ออกแบบ ปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ในสายการผลิต พร้อมประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพและการผลิต
 • ภาพของผลิตภัณฑ์และง่ายต่อการผลิต

คุณสมบัติ


 • ชาย-หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง         
 • ประสบการณ์งานโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต โรงงานผลิต อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office , Adobe Photoshop และโปรแกรมสถิติที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดี เกี่ยวกับหน้าที่และงานที่ต้องปฎิบัติ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี การคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์และความสามารถ+สวัสดิการของบริษัทฯมากมาย (ตามแต่ละตำแหน่งและแต่ละบริษัทกำหนด) สอบถามเพิ่มเติมได้ในวันเข้าสัมภาษณ์งาน (รับประจำ)

ทักษะ


 • Adobe Photoshop
 • Statistics

สวัสดิการ


 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • กองทุนกู้ฉุกเฉิน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • เงินรางวัลจากการขาย
 • ค่าทันตกรรม
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนตามประเมินผลงานแต่ละบุคคลต่อปี
 • ประกันชีวิต
 • ค่าเสื่อมรถ / ค่าน้ำมัน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินโบนัสตามผลงาน

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30
วันเสาร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


OKN Service Company Limited

ธุรกิจ ที่ปรึกษา

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 5 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาพนักงานบุคลากรในรูปแบบ Headhunter ช่วยลูกค้าบริษัทองค์กรต่างๆ ในการสรรหาพนักงานบุคลากรประจำบริษัท และช่วยผู้ที่สนใจหางานประจำ ผู้สมัครงาน ได้งานประจำในสายงาน รับประจำโดยตรง ไม่ใช่ outsource หรือ subcontract รายได้ดี สวัสดิการดี งานถูกกฎหมาย ไม่ใช่งานขายตรงหรือขายประกัน บริษัทมั่งคงและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังมีบริการ Consultant ที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO9001,14001 GMP HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การตรวจติดตาม การขอรับรองระบบคุณภาพใหม่หรือการ upgrade ระบบฯจากประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด มีกลุ่มลูกค้า/บริษัท/องค์กรชั้นนำต่างๆ ที่ไว้วางใจเรียกใช้บริการตลอดมา มากกว่า 50 ราย.... "มุ่งบริการ เน้นคุณภาพ เรื่องคน เรื่องงาน ไว้ใจ..โอเคเอ็น"


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

www.oknservice.com

LINE :

0646401258

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ