Developer

เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

26 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 18

หมวดหมู่อาชีพ
งานคอมพิวเตอร์ / ไอที / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม
ตำแหน่ง
งานด้านพัฒนาโปรแกรม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


  - สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาได้

   - สามารถอ่านและเข้าใจบทความภาษาอังกฤษได้ (เพื่อช่วยในค้นหาและการเรียนรู้ Technology)

   - เข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบ โดยใช้ Technologies ดังต่อไปนี้ได้

   Required

      - HTML5, Bootstrap, CSS, JavaScript, TypeScript

      - .Net / C# / .Net Core / .Net Framework / .Net MVC 

      - Angular / Angular JS / React / Xamarin

      - SQL

      - Web Service (SOAP / REST)

      - JSON / XML

   Optional

      - Mobile Development. (iOS / Android) (Optional)

      - Java Web Development

      - Swift / ObjC

คุณสมบัติ


1. ชาย / หญิงอายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาไอทีการตลาดการบัญชีการจัดการหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะและความสามารถในการประสานงานการวางแผนการจัดการและการนำเสนอ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการทำงานเป็นทีม
5. เป้าหมายคือการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
6. ความรู้ที่เข้มและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ทักษะ


 • .NET
 • 2D Animation
 • 3D Animation and Modeling

สวัสดิการ


 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
 • ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน
 • ประกันกลุ่ม

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 18:00
วันศุกร์ 09:00 - 18:00

ข้อมูลบริษัท


เอส ดับเบิ้ลยู พี ซี จำกัด

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

คันนายาว , เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัทฯนำเสนอ Products & Solutions ระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำเสนอให้แก่องค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กร และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านความคุ้มค่าทางด้านการลงทุน,เวลา, ทรัพยากรบุคคล , ทรัพยากร อื่นๆ โดยใช้แนวคิดJIGSAWมาประยุกต์ใช้ตามหลักของ SOFTWARE ENGINEERING ในการรวมเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟแวร์ (System Software Components) ที่เหมาะสมกับความต้องการ รวมกับที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม (Customization) มาประสานการทำงานร่วมกัน (Interface & Integration) มาในการนำเสนอ ทั้ง SOLUTIONS พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม Standard


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดียโอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ