หมวดหมู่อาชีพ
งานคอมพิวเตอร์ / ไอที / ซอฟต์แวร์ / โปรแกรม
ตำแหน่ง
Programmer
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
18000 - 25000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. ทำการทดสอบ แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาและติตตั้งโปรแกมคอมพิวเตอร์ และ Software ต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

2. จัดเตรียมคู่มือขั้นตอนการใช้งานของโปรแกมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน

3. จัดอบรมหรือสอนการใช้โปรแกรมหรือ Software ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งน

4. ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ

5. สรุปผลการทำงานและบันทึกการปฏิบัติงานตาม Work Instruction ของระบบ ISOจัดทำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 

คุณสมบัติ


- การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เพศ : ชาย / หญิง

- อายุ : ไม่เกิน 35 ปี

1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

2. มีความสามารถ และทักษะในการพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา VB6 VB.Net, และภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบฐานข้อมูล และใช้ Database MySQL / SQL 2000 ได้เป็นอย่างดี

4. มีความรู้และการจัดการทางด้าน Hardware และ Software ได้เป็นอย่างดี

5. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กระตือรือร้น รับผิดชอบ เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น

6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50  

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
  • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00

ข้อมูลบริษัท


บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสโพรไวเดอร์ จำกัด

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2547 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยให้บริการวางระบบเครือข่าย (Network Infrastructure Implementation), พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ (Business Software Development), บริการ Outsourcing โดยการนำเสนอ Solution แบบครบวงจรทั้งในส่วนของการให้บริการ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ระบบเครือข่าย, และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดียโอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ