QMR (Quality Management Representative)

Advanced Administration co.,Ltd.

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

5 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 10

หมวดหมู่อาชีพ
งานตรวจสอบ / ควบคุม / มาตรฐาน / ความเสี่ยง
ตำแหน่ง
QMR (ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
5 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
50000 - 60000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพและความเสี่ยง

2. รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งองค์กรในปัจุบัน และระบบมาตรฐานใหม่ที่มีในอนาคต

3. วางแผนการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพขององค์กรเพื่อรองรับการตรวจติดตามตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพในแง่ต่างๆ

5. ผลักดันและติดตามการดำเนินการขององค์กรตามแผนบริหารคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง

6. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติตามระบบงานและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานและข้อกำหนดนั้นๆ จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

7. ดำเนินการจัดประชุมทบทวนกับฝ่ายบริหาร

8. ทบทวนแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ และเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูง

9. รับผิดชอบการ Pre-Audit และ Audit จากลูกค้า, Visitor และ CB Auditor เพื่อให้ผ่านการยอมรับตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติ


1. สัญชาติไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงานด้าน QMR ไม่น้อยกว่า 7 ปี

4. มีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบ ISO9001, ISO14001, BRC, GMP, HACCP

5. พิจารณาเป็นพิเศษหากมีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบ FSC, PEFC

6. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาเป็นพิเศษหากเคยผ่านงานในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Printing) บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ/หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Paper&Flexible Packaging)

7. มีทักษะในการประสานงาน ทักษะในการเจรจา

8. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีภาวะผู้นำสูง

9. สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา

10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับผู้ตรวจสอบภายนอกได้

ทักษะ


  • Audit
  • Quality Assurance (QA)
  • การทดลอง

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

การเดินทาง


MRT

ลุมพินี

BTS

ศาลาแดง

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00

ข้อมูลบริษัท


Advanced Administration co.,Ltd.

ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC) ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

http://advadmin.co.th

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ