Process Engineer

Advanced Administration co.,Ltd.

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

5 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 11

หมวดหมู่อาชีพ
งานวิศวกรรม / วิศวกร
ตำแหน่ง
Process Engineer
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
5 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
35000 - 45000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล และมีความคงที่

2. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต และเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง

3. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาจากข้อร้องเรียนของลูกค้าและเสนอแนวทางการปรับปรุงพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย

5. พิจารณา Parameter กรณีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวัตถุดิบใหม่ร่วมกับ R&D และ Technical Development

6. ทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรในเชิงการแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต

7. ทำการฝึกอบรมพนักงานพร้อมตรวจติดตามการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานตลอดเวลา และให้เกิดความนิ่งของกระบวนการ

8. ออกแบบหรือปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ในสายการผลิตพร้อมประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพและผลิต ภาพของผลิตภัณฑ์และง่ายต่อการผลิต 

คุณสมบัติ


1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงาน 6 ปี ขึ้นไป ในสายงานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop และโปรแกรมทางสถิติได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

6. มีทักษะในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร สถานที่ปฏิบัติงานประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร

ทักษะ


  • Autodesk AutoCAD
  • Electrical
  • Electronics

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

การเดินทาง


MRT

ลุมพินี

BTS

ศาลาแดง

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30
วันเสาร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


Advanced Administration co.,Ltd.

ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC) ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย


เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย


เว็บไซต์ :

http://advadmin.co.th

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ