Passenger Service Agent

P.T. AIR CARGO CO., LTD.

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

15 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 23

หมวดหมู่อาชีพ
งานขาย / บริการลูกค้า / ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง
Passenger Service Agent
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์
0 - 1 ปี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


ให้บริการแก่สายการบินลาว ทุกวัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน้าที่ทั่วไป

แจ้งเวลาเที่ยวบินขาเข้าและเที่ยวบินขาออกให้แก่ผู้โดยสารและคนทั่วไปทราบ จัดการดูแลผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง เปลี่ยนเครื่องหรือพักค้างคืน

เคาท์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด และเปลี่ยนเครื่อง

- ตรวจสอบว่าตั๋วสามารถใช้งานได้สำหรับเที่ยวบินนั้น

- ตรวจเอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง, วีซ่า และอื่นๆ) ของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง

- ระบุที่นั่ง ออกบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ตั๋วเที่ยวบินฟรีที่ใช้ได้อยู่

- ชั่งน้ำหนัก และ/หรือ ตรวจสัมภาระที่ตรวจแล้ว และ/หรือ กล่องสัมภาระ

- พิจารณาหรือเก็บค่าปรับสำหรับสัมภาระที่น้ำหนักเกิน

- ติดป้ายสัมภาระที่ตรวจแล้ว และ/หรือ กล่องสัมภาระ สำหรับเที่ยวบินเริ่มต้นหรือเที่ยวบินถัดไป

- ส่งสัมภาระที่ตรวจแล้วไปยังบริเวณพื้นที่คัดแยกสัมภาระ

- ส่งสัมภาระที่เกินขนาดไปยังบริเวณพื้นที่คัดแยกสัมภาระ

- เก็บค่าสนามบินและค่าบริการอื่นๆ จากผู้โดยสารขาออก (PSC)

ประตูขึ้นเครื่อง

- ที่ประตูขึ้นเครื่องทำหน้าที่เช็คอิน ตรวจกระเป๋า ตรวจสอบเอกสาร ยกระดับและลดระดับ รายชื่อผู้โดยสารที่อยู่ในมือ ตรวจค้นกระเป๋าเดินทาง ดูแลจัดการขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขผู้โดยสารกับเอกสารทางบัญชี ก่อนการเดินทาง

- ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก (ในกรณีที่เที่ยวบินขัดข้อง ล่าช้า หรือถูกยกเลิก)

- ให้ข้อมูลบอร์ดแสดงเวลาเที่ยวบินขาเข้า

- เดินตรวจความเรียบร้อยบนเครื่องบินก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

- แจกแบบฟอร์มการต่อเครื่อง / ดูแลบริเวณประตูขึ้นเครื่อง

- แจ้งข้อมูลเส้นทางการบิน

- นับจำนวนผู้โดยสารก่อนออกเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึง

- ประกาศเรียกผู้โดยสารไปที่ประตูขึ้นเครื่อง

- บอกทางให้แก่ผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารต่อเครื่อง และผู้โดยสารขาออก

- ของที่มีผู้ลืมไว้หรือของที่เก็บได้ทั้งบนเครื่องและบริเวณประตูขึ้นเครื่อง

- สัมภาระผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง

การจัดการควบคุมเที่ยวบิน

- เตรียมรายชื่อผู้โดยสารในเที่ยวบิน

- เตรียมการสำแดงรายการโดยทั่วไป

- ตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้โดยสารขาออก

หน้าที่อื่นๆ

- จัดการกับเอกสาร การเดินทางเข้า/ออก ของผู้โดยสาร INAD

- จัดเตรียมไว้สำหรับ: บุคคลสำคัญ, UM, ผู้พิการ, Twovs, meda เมื่อมีการร้องขอจากบริษัทขนส่ง และจัดหาที่สำหรับเช็คอินหรือเคาท์เตอร์บริการสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ

- จัดเตรียมเคาท์เตอร์บริการผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง

ทักษะ


 • Service Mind

สวัสดิการ


 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ
 • กองทุนกู้ฉุกเฉิน
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • ปรับเงินเดือนตามประเมินผลงานแต่ละบุคคลต่อปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

การเดินทาง


BUS

(สาย 126) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สถานนี้ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(ตลิ่งชัน)

AirportRailLink

ลาดกระบัง

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30
วันเสาร์ 08:30 - 14:00

ข้อมูลบริษัท


P.T. AIR CARGO CO., LTD.

ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า

คลองสามประเวศ , เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ABOUT US P.T. Air Cargo was strategically established in 1987 to be one of Thailand's leading freight forwarders, covering air & sea freight forwarding both domestic and worldwide. Through long experience and our areas of expertise, the company has grown to be a one stop logistics service provider. P.T. Air Cargo has been servicing diverse clients in multiple industries and locations for more than 20 years with its logistics an distribution services. From our home base in Bangkok, P.T. Air Cargo has branched out to serve major locations across Thailand and Laos. Staff professionalism is one of our main emphasis in providing seamless solutions to any problem encountered. Our customers can totally rely on our expertise in handling the services required by our clients. At P.T. Air Cargo, we offer the most flexible and proactive logistics program available. We do not have a "one size fits all" approach to our business. We realize that every company is unique and we are able to customize our solution(s) to meet any business requirement. OUR CLIENTS


การติดต่อ


เว็บไซต์ :

www.ptcargo.com

โอกาสอยู่ในมือคุณ

เลือกงานที่ใช่ ที่คุณต้องการ

Close
ถึง
ย้อนกลับ