9 สกิลการทำงานใหม่ที่ทั่วโลกต้องการ หลังหมดโควิด

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

สกิลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโลกในยุคที่พ้นภัยจาก COVID-19

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

หลังจากที่ทั่วโลกเริ่มผ่านพ้นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตไปแล้ว สำหรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้มาถึงจุดที่หลายประเทศมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดน้อยลง และเมื่อโลกกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สกิลต่างๆ ในการทำงานที่ทั่วโลกต้องการ หลังหมดโควิดก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนทำงานอย่างเราไม่ควรที่จะมองข้าม

เนื่องจากทักษะหรือสกิลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโลกในยุคที่พ้นภัยจากไวรัส COVID-19 เป็นประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจมาก โดยเฉพาะกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงทั้งโลกแบบนี้ ส่งผลให้เมื่อโลกกลับเข้าสู่ภาวะเดิม สกิลการทำงานใหม่ที่ทั่วโลกต้องการ ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

รู้จัก Skill การทำงานใหม่ หลังหมดโควิด

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์จากทั่วโลก ที่ได้แนะนำเกี่ยวกับทักษะหรือสกิลต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการทำงาน เมื่อโลกเริ่มผ่านพ้นวิกฤตจากโควิดและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว จะมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตอะไรบ้าง ไปดูกัน!

1. การปรับตัวและการคิดยืดหยุ่น (Adaptability & Flexibility)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

งานสำหรับโลกหลังผ่านพ้นโควิด จะมาในรูปแบบที่คนทำงานจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา การทำงานแบบเดิมที่เรียกว่า "งานเพื่อชีวิต" จะเหลือลดน้อยลง เพราะโลกต้องการคนทำงานที่มีความสามารถในการปรับปรุงและฟื้นฟู และสามารถเติมเต็มทักษะได้ตลอดเวลา ด้วยแนวคิดของคนทำงานที่ต้องพร้อมปรับตัว

2. ความชำนาญด้านเทคโนโลยี (Tech Savviness)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

คนทำงานที่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สอดรับการทำงานที่เปลี่ยนไป จะได้เปรียบเป็นอย่างมากหลังจากพ้นโควิด เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานหลังวิกฤตมากขึ้น บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต้องการกำลังคนที่พร้อมจะใช้เทคโนโลยีเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานในโรงงาน พนักงานออฟฟิศ ต่างจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในสายงานของตนเองให้มากที่สุด

3. ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (Creativity & Innovation)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

โลกได้เห็นทีมแข่งรถสูตรหนึ่ง หรือฟอร์มูล่าวัน ที่สร้างรถแข่งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ปรับความคิดโดยนำเอาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ด้วยการสร้างเครื่องช่วยหายใจ สิ่งนี้คือความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อผลงานที่ผิดไปจากเดิม แต่สร้างประโยชน์ใช้งานได้จริง โลกหลังพ้นโควิดจึงต้องการความฉลาดของมนุษย์ ในการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ รวมถึงคิดวิธีการทำงานด้วยความสร้างสรรค์

4. การรู้จักใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ (Data Literacy)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

ข้อมูลมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กร และจะยิ่งสำคัญมากขึ้นหลังจากพ้นโควิด เพราะข้อมูลจะช่วยสร้างฐานอนาคตสำหรับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และรับรู้ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งต่างๆ จะต้องเปลี่ยนแปลงไป คนที่เข้าใจทักษะของการใช้ข้อมูลเพื่อนำมาเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจ จะยิ่งดึงดูดนายจ้างให้ดึงตัวเข้ามาร่วมงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

5. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

การคิดเชิงวิเคราะห์จะจำเป็นต่อการสร้างเศรษฐกิจโลกให้ดีอีกครั้งหลังพ้นโควิด ความเสียหายของการระบาดใหญ่ การฟื้นฟูจำเป็นจะต้องพึ่งพิงการคิดแบบวิพากษ์ คนที่สามารถประเมินข้อมูลอย่างเป็นกลางจากแหล่งต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมให้กับองค์กร จะเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานจำเป็นต้องพึ่งอย่างมาก

6. การทำงานดิจิทัล การเขียนโค้ดเพื่อองค์กร (Digital Skills)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

คนที่เชี่ยวชาญและมีทักษะด้านระบบดิจิทัลในเชิงลึก จะได้เปรียบอย่างมากหลังพ้นโควิด เพราะแต่ละองค์กรต้องการนักพัฒนาระบบ และนักเขียนโค้ดระบบในองค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งรายชื่อของคนที่มีทักษะในด้านนี้ จะถูกเลือกให้มาร่วมงานในอนาคตอย่างไม่ยากเย็นนัก

7. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนโลกของเราไป คือการเกิดขึ้นของเครื่องจักรกลที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ แต่สำหรับการทำงานที่บ้าน หรือ WFH หลังพ้นโควิดอาจจะต้องดำเนินต่อไป และเครื่องกลจะไม่มีบทบาทในเรื่องนี้มากนัก แต่สิ่งที่จะมาแทนที่คือความเป็นผู้นำของหัวหน้าทีม หรือแม้แต่ตัวพนักงานแต่ละคนเอง ที่จะแสดงทักษะที่แข็งแกร่งของตัวเองเพื่อนำมาสนับสนุนในการทำงานร่วมกัน

8. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

ทักษะทางอารมณ์จะเป็นองค์ประกอบในการได้งานหลังพ้นโควิด ควบคู่ไปกับทักษะความเป็นผู้นำในข้อด้านบน ความฉลาดในการรับรู้ การแสดงออก และการควบคุมอารมณ์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกับผู้คนอื่นๆ บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ควบคุมได้ จะเป็นที่สนใจจากองค์กรทุกขนาดในอนาคต

9. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifetime Learning)

สกิล, การทำงาน, โควิด, ทักษะ, เปลี่ยนแปลง, ต้องการ, จำเป็น, ปรับตัว, เรียนรู้

วิธีเดียวที่จะรอดได้หลังพ้นโควิด คือการมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพราะเมื่อต้องมาเจอกับตลาดงานในอนาคตที่จะคับแคบลง งานหายากมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คนที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในหลายเรื่อง ที่ผ่านการเรียนรู้ส่วนบุคคลมาก่อน จะมีแนวโน้มที่สูงมากว่า ไม่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้งานมา แต่ไม่ใช่ว่าการเรียนรู้จะต้องจำกัดอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว คนที่ปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้แบบหลักสูตรออนไลน์ จะได้เปรียบอย่างมากในการเติมเต็มความรู้ใส่ตัวเองเพื่องานสำหรับอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiQuote

บทความที่เกี่ยวข้อง