6 วิธีที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง HR และพนักงาน

6 วิธีที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง HR และพนักงาน

วิธี, กระชับ ความสัมพันธ์, HR, รักษา ผลประโยชน์, พนักงาน องค์กร, กฎเกณฑ์, ความใส่ใจ, เพื่อนร่วมงาน,

หน้าที่ในการทำงานของฝ่ายบุคคลหรือเอชอาร์ มักจะเป็นหน้าที่ที่สร้างความลำบากใจให้กับทั้งตัวฝ่ายบุคคลเอง และพนักงานคนอื่นๆ ภายในบริษัท เพราะฝ่ายบุคคลนั้น ต้องคอยดูแลให้พนักงานทำตามกฎที่องค์กรกำหนดไว้ให้พนักงานปฏิบัติตาม นอกจากนั้นเอง ฝ่ายบุคคลยังต้องคอยดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่องค์กรให้กับพนักงานอีกด้วย จึงทำให้นอกจากฝ่ายบุคคลจะต้องคอยต่อรองกับผู้บริหารองค์กรแล้ว ก็ยังต้องดูแลพนักงานทั้งบริษัทให้ทำตามกฏระเบียบอีกด้วย ในบางครั้ง ฝ่ายบุคคลจึงจำเป็นต้องมีท่าทีที่เคร่งขรึมกับพนักงานจนทำให้พนักงานรู้สึกว่าฝ่ายบุคคลมีความดุและหลีกเลี่ยงได้จะดีกว่า แต่พนักงานจะรู้ไหมว่า ภายใต้ใบหน้าที่เคร่งขึมของฝ่ายบุคคลนั้น ก็เพื่อผลประโยชน์ของพนักงานทุกคนกันทั้งนั้น ดังนั้น เพื่อให้ทีมฝ่ายบุคคล ไม่เป็นแผนกที่หลายคนหวาดเกรงกันจนเกินไป เราจึงมีวิธีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง HR และพนักงานภายในบริษัท มาฝากกันครับ

สำหรับพนักงานฝ่ายบุคคลนั้น มักจะต้องมีบุคลิกที่เคร่งขรึมเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือของพนักงานภายในองค์กร เพราะมักจะเป็นคนแรกๆ ที่ต้องลงไปคุยกับพนักงานในกรณีที่พนักงานนั้นทำผิดกฎของบริษัท เพื่อให้องค์กรนั้นไม่สูญเสียผลประโยชน์จากพนักงาน ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบุคคลก็ต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับพนักงานและประสานงานกับผู้บริการระดับสูงเพื่อให้เกิดความสมดุลและรักษาผลประโยชน์ในการทำงานของพนักงาน ดังนั้น ฝ่ายบุคคลจึงจำเป็นต้องมีบุคลิกในรูปแบบนี้เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและบุคคลอื่นรับฟัง แต่ในขณะเดียวกัน บุคลิกในรูปแบบนี้ก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับพนักงานภายในองค์กรได้ เพราะหลายๆ ครั้งที่พนักงานทั่วไปถูกฝ่ายบุคคลเรียกพบ ก็มักจะสร้างความหวาดหวั่นให้กับพนักงานได้ไม่น้อยว่าตนเองทำอะไรผิดหรือเปล่า ดังนั้น เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายบุคคลทำ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในบริษัท เราจึงมีขั้นตอนดีๆ มาบอกต่อกันครับ

 

6 ขั้นตอนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง HR และพนักงาน

วิธี, กระชับ ความสัมพันธ์, HR, รักษา ผลประโยชน์, พนักงาน องค์กร, กฎเกณฑ์, ความใส่ใจ, เพื่อนร่วมงาน,

สำหรับ 6 ขั้นตอนที่จะสร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง HR และพนักงานในองค์กร จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

 

1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ระบายความรู้สึกในเรื่องต่างๆ

วิธี, กระชับ ความสัมพันธ์, HR, รักษา ผลประโยชน์, พนักงาน องค์กร, กฎเกณฑ์, ความใส่ใจ, เพื่อนร่วมงาน,

การมีเพื่อนรับฟังในยามที่มีปัญหาหนักใจ ถือว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายคนต้องการมากๆ เมื่อเกิดความเครียดหรืออัดอั้นในเรื่องต่างๆ ดังนั้นหากเป็นไปได้ ฝ่ายบุคคลควรสังเกตพฤติกรรมของพนักงานว่าเป็นอย่างไร พนักงานดูเครียดกว่าปกติหรือเปล่า และจัด Session ให้กับพนักงานภายในองค์กรเพื่อรับฟังปัญหาชีวิตของพนักงานทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงาน อย่างน้อยก็จะช่วยสร้างความสบายใจและความเข้าใจกันระหว่างฝ่ายบุคคลและพนักงานภายในองค์กร

 

2. ช่วยรักษาทั้งผลประโยชน์ขององค์กรและของพนักงาน

วิธี, กระชับ ความสัมพันธ์, HR, รักษา ผลประโยชน์, พนักงาน องค์กร, กฎเกณฑ์, ความใส่ใจ, เพื่อนร่วมงาน,

แน่นอนว่า ภารกิจหลักของฝ่ายบุคคลนั้นมักจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเสียมาก แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ควรจะสร้างความสมดุลของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้มีความเสมอภาคหรือยุติธรรมมากที่สุด หากฝ่ายบุคคลพบว่าบริษัทกำลังเอาเปรียบพนักงานภายในองค์กร ฝ่ายบุคคลสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับพนักงานเพื่อให้องค์กรลดความได้เปรียบลง โดยนอกจากพนักงานจะได้ผลประโยชน์แล้ว ยังช่วยเพิ่มความเข้าอกเข้าใจระหว่างพนักงานและฝ่ายบุคคลอีกด้วย

 

3. พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

วิธี, กระชับ ความสัมพันธ์, HR, รักษา ผลประโยชน์, พนักงาน องค์กร, กฎเกณฑ์, ความใส่ใจ, เพื่อนร่วมงาน,

ในการทำงานนั้น เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง พนักงานย่อมต้องมีการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ฝ่ายบุคคลจึงควรสรรหาคอร์สหรือการอบรมที่มีความน่าสนใจ เกี่ยวข้องกับพนักงาน และช่วยพัฒนาทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ของพนักงานภายในองค์กร โดยการอบรมนี้ ฝ่ายบุคคลไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ผู้สรรหาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อาจจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของพนักงาน นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และจัดหาคอร์สและการอบรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของพนักงาน โดยจะช่วยให้พนักงานและฝ่ายบุคคลมีความรู้สึกดีๆ ต่อกันมากขึ้น

 

4. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการงานของพนักงาน

วิธี, กระชับ ความสัมพันธ์, HR, รักษา ผลประโยชน์, พนักงาน องค์กร, กฎเกณฑ์, ความใส่ใจ, เพื่อนร่วมงาน,

หากภายในองค์กรนั้นมีตำแหน่งงานในระดับสูงที่ต้องการผู้มีทักษะมาทำงาน ฝ่ายบุคคลควรพิจารณาจากพนักงานภายในก่อนเพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าทางอาชีพมากขึ้น อาจจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน ผลประเมินงานรายปี รวมไปถึงการทดลองให้พนักงานทำงานในตำแหน่งที่พนักงานเองต้องการ บางครั้งเราอาจจะพบว่า พนักงานอาจจะทำงานในตำแหน่งใหม่ได้ดีกว่าตำแหน่งเดิมก็ได้ครับ

 

5. ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานในโอกาสต่างๆ

วิธี, กระชับ ความสัมพันธ์, HR, รักษา ผลประโยชน์, พนักงาน องค์กร, กฎเกณฑ์, ความใส่ใจ, เพื่อนร่วมงาน,

หากพนักงานภายในองค์กรนั้น ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ หรือถึงวาระอันดี หรือมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิตของพนักงาน ฝ่ายบุคคลควรเข้าไปร่วมแสดงความยินดีด้วยใจจริงเพื่อแสดงให้พนักงานภายในองค์กรเห็นถึงความตั้งใจและความยินดีของเรา เพื่อให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีกับฝ่ายบุคคลมากขึ้น

 

6. ใส่ใจพนักงานอย่างพอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

วิธี, กระชับ ความสัมพันธ์, HR, รักษา ผลประโยชน์, พนักงาน องค์กร, กฎเกณฑ์, ความใส่ใจ, เพื่อนร่วมงาน,

การที่จะเป็น HR ที่ทุกคนรักได้นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่การทำให้ทุกคนมองว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจพนักงาน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมนั้นง่ายกว่า ดังนั้น ฝ่ายบุคคลควรที่จะใส่ใจกับพนักงานอย่างพอดี ไม่ใส่ใจต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งจนเกินไป หรือใส่ใจพนักงานบางคนน้อยจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความอึดอัดใจขึ้นได้ หากเป็นไปได้ HR ควรที่จะใส่ใจกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและจริงใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดี และช่วยให้พนักงานในองค์กรและ HR มีความเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

 

แม้ว่าฝ่ายบุคคลจะต้องเป็นฝ่ายที่คอยดูแลให้พนักงานภายในบริษัทนั้นทำตามกฎเกณฑ์ขององค์กรอย่างเคร่งครัด แต่หากว่าเรารู้จักการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความใส่ใจและเท่าเทียม มีความเข้าอกเข้าใจต่อพนักงานทุกคน และต่างฝ่ายต่างส่งเสริมในการทำงานซึ่งกันและกัน เมื่อนั้น ฝ่ายบุคคลและพนักงานในบริษัทก็จะมีความสนิทใจกันมากขึ้น และไม่เป็นแค่เพียงเพื่อนร่วมงานกันนั่นเองครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher