5 เทรนด์การทำงานที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย

5 เทรนด์การทำงานที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย

การทำงาน, ในอนาคต, โควิด 19, เปลี่ยนแปลง, รูปแบบ, การว่าจ้าง, ความสำคัญ พนักงาน, อาชีพเกิดใหม่

ในสถานการณ์ที่ไวรัส COVID-19 กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก ก็ส่งผลให้พฤติกรรมและชีวิตประจำวันของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งไลฟ์สไตล์ การทำงาน ที่ต้องจำกัดพื้นที่อยู่แต่ภายในบ้านหรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น รวมถึงเมื่อมองไปในอนาคต หากไวรัสโควิด 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าแต่ละสิ่งก็จะต้องมีการปรับตัวอย่างแน่นอน

ในแง่ของแต่ละอาชีพนั้น ในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวกันมาก ทั้งในเรื่องรูปแบบของงานที่ต้องทำ ที่ย้ายจากการทำในออฟฟิศ มาเป็นการเอางานมาทำที่บ้านแทน รวมถึงโปรแกรมและซอฟต์แวร์แต่ละตัวที่พนักงานต้องทำความรู้จักและเรียนรู้เพิ่ม ทำให้พนักงานต้องพัฒนาทักษะต่างๆ ของตนเองกันขนานใหญ่เลยทีเดียว ซึ่งเราบอกได้เลยว่า การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เหล่านี้ หากเกิดต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้ามากเลยทีเดียว

 

สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย

การทำงาน, ในอนาคต, โควิด 19, เปลี่ยนแปลง, รูปแบบ, การว่าจ้าง, ความสำคัญ พนักงาน, อาชีพเกิดใหม่

หากเราลองคิดกันดูว่า ในอนาคตหากสถานการณ์โควิด 19 นั้นดีขึ้น จะส่งผลอย่างไรกับผู้คนและอาชีพต่อไปในภายภาคหน้า ก็สามารถบอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยทีเดียว โดยจากความคิดเห็นของผู้เขียนนั้น มองว่าเทรนด์ในอนาคตของโลกวัยทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

 

การ Work From Home จะได้รับความสนใจมากขึ้น

การทำงาน, ในอนาคต, โควิด 19, เปลี่ยนแปลง, รูปแบบ, การว่าจ้าง, ความสำคัญ พนักงาน, อาชีพเกิดใหม่

ในอดีต หลายบริษัทอาจจะมองว่าการ Work From Home นั้นเป็นการสปอยล์พนักงานมากไป และอาจจะส่งผลให้การทำงานของพนักงานนั้นแย่ลง แถมกลัวว่าพนักงานอาจจะทำงานได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานอยู่บ้านนั้น หลายบริษัทก็คงจะได้เห็นข้อดีของการ Work From Home และประสิทธิภาพของพนักงานเมื่อทำงานที่บ้านมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ในอนาคตนั้น การ Work From Home อาจจะกลายเป็นเรื่องปกติของทุกบริษัทก็ได้

 

โลก Online จะมีบทบาทสำคัญกับการทำงานมากขึ้น

การทำงาน, ในอนาคต, โควิด 19, เปลี่ยนแปลง, รูปแบบ, การว่าจ้าง, ความสำคัญ พนักงาน, อาชีพเกิดใหม่

แม้ว่าในปัจจุบัน หลายบริษัทจะให้ความสำคัญกับการทำงานแบบออนไลน์แล้ว แต่บางอย่างก็ยังยึดติดกับวิถีเดิมๆ อยู่ เช่น ยังคงส่งเอกสารแบบ Paper โดยผ่านแมสเซนเจอร์ ยังติดต่อกันแบบคุยปากต่อปาก หรือประชุมในสถานที่เดียวกันอยู่ แต่หลังจากสถานการณ์โควิด 19 ผ่านไป ผู้คนก็จะเริ่มรักษาระยะห่างระหว่างกันมากขึ้น และจะเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานไปบนโลกออนไลน์มากขึ้น เช่น ส่งเอกสารผ่านอีเมล ประชุมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ติดต่อกันผ่านข้อความและโปรแกรมแชทมากขึ้น

 

แต่ละบริษัทจะรักษาพนักงานที่จำเป็น และคัดพนักงานที่ไม่จำเป็นออก

การทำงาน, ในอนาคต, โควิด 19, เปลี่ยนแปลง, รูปแบบ, การว่าจ้าง, ความสำคัญ พนักงาน, อาชีพเกิดใหม่

แม้ว่าคำพูดนี้อาจจะดูมีความรุนแรง แต่สถานการณ์โควิด 19 อาจจะส่งผลให้แต่ละองค์กรมีการปรับโครงสร้างของบุคลากรภายในบริษัทกันขนานใหญ่ โดยอาจจะเหลือไว้แค่เฉพาะพนักงานที่จำเป็น ซึ่งหมายถึงตำแหน่งที่สำคัญและมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพนักงานส่วนที่ไม่จำเป็น ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นตำแหน่งที่มีหรือไม่มีก็ได้ หรือพนักงานที่แสดงด้านที่ไม่ดีให้บริษัทได้เห็นในช่วงที่เกิดวิกฤติ ก็จะถูกเชิญให้ออกจากงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการโยกย้ายงานครั้งใหญ่ของวัยทำงานเลยก็ได้ ซึ่งเหตุผลของการทำแบบนี้ หลักๆ นั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลง เพราะหลายๆ บริษัท สร้างรายได้ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ได้น้อยลงนั่นเอง

 

ความนิยมของแต่ละอาชีพจะเปลี่ยนแปลงไป

การทำงาน, ในอนาคต, โควิด 19, เปลี่ยนแปลง, รูปแบบ, การว่าจ้าง, ความสำคัญ พนักงาน, อาชีพเกิดใหม่

ในสถานการณ์ที่ COVID-19 กำลังระบาดนั้น จะเห็นได้ว่าบางอาชีพได้รับผลกระทบไปอย่างเต็มๆ ทั้งถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน ไม่ได้ทำงาน และบางอาชีพก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย ทำให้ในอนาคต กระแสความนิยมของแต่ละอาชีพจะเปลี่ยนแปลงไป อาชีพที่เคยได้รับความนิยมมาตลอด ก็อาจจะได้รับความนิยมลดลง ส่วนบางอาชีพที่คนไม่ค่อยสนใจ แต่เป็นอาชีพที่มีเสถียรภาพทางการงานสูง ก็จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพของแต่ละอาชีพก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับความขยันและประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละคนด้วย

 

งานเสริมจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน

การทำงาน, ในอนาคต, โควิด 19, เปลี่ยนแปลง, รูปแบบ, การว่าจ้าง, ความสำคัญ พนักงาน, อาชีพเกิดใหม่

ก่อนหน้าวิกฤตการณ์ หลายคนที่ทำงานเพียงแค่งานหลักอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้ชีวิต เพราะยังคงได้รับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย และยังใช้จ่ายได้ตามปกติทั้งเงินสดและบัตรเครดิต แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 ขึ้น รายได้หลักของบางคนก็ลดลง หรือมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ต้องรัดเข็มขัด ทำให้เงินที่เหลือเก็บนั้นลดน้อยลง และอาจจะไม่พอใช้จนต้องไปดึงเงินเก็บออกมา ทำให้ในอนาคต งานเสริมจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน เพราะจะช่วยให้มีรายรับเข้ามามากขึ้น และสามารถใช้จ่าย รวมถึงเก็บออมได้มากขึ้น เผื่ออนาคตมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีก จะได้ไม่ลำบากนั่นเอง

 

นอกจาก 5 เทรนด์ที่เรากล่าวมานั้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ก็คงจะเป็นเรื่องของความสำคัญของงาน ที่พนักงานแต่ละคนจะต้องเพิ่มความใส่ใจให้มากขึ้น และการโยกย้ายงานครั้งใหญ่ของแรงงาน ที่จะส่งผลให้เกิดการว่าจ้างงานในหลายตำแหน่งทั้งมากขึ้นและลดลง นอกจากนั้น ก็อาจจะส่งผลให้อนาคต มีอาชีพเกิดใหม่ขึ้นมาด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะยังไม่เกิดขึ้นในทันที พนักงานรุ่นใหม่อย่างเราก็ควรจะเตรียมพร้อมไว้เพื่อที่อนาคตเราจะสามารถรับมือได้ทันนั่นเองครับ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
 • 4-เทคนิคดูแลพนักงานหลาย-Generation-ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

  4 เทคนิคดูแลพนักงานหลาย Generation ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

  By AI Fern | 14/04/2020

  การทำงานเป็นทีมถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะไม่มีใครที่จะทำงานด้วยตัวคนเดียวได้ตลอดเวลา ดังนั้นโจทย์สำคัญขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบันก็คือจะต้องมีเทคนิคดูแลพนักงานต่าง Generation อย่างไร? ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

 • แนะนำ-14-อาชีพเสริมรายได้ดีสู้วิกฤติโควิด

  แนะนำ 14 อาชีพเสริม รายได้ดี สู้วิกฤติโควิด!

  By AI Fern | 13/04/2020

  ท่ามกลางสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ และยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน วันนี้เราจึงขอเสนอ 14 ไอเดียอาชีพเสริมรายได้ดีสู้วิกฤติโควิด เพราะวิกฤติคราวนี้เราต้องรอด

 • ทักษะการทำงานในปี2020ที่Officeต้องการจากคุณ

  ทักษะการทำงานในปี 2020 ที่ Office ต้องการจากคุณ

  By AI Fern | 21/02/2020

  ไม่ว่าใครก็ต้องการเรียนรู้ทักษะที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แล้วทักษะการทำงานในปี 2020 ที่ Office ต้องการจากคุณนั้นจะมีอะไรบ้างนะ?

Jobs aSearcher