10 อาชีพที่เสี่ยงต่อการถูกทดแทนด้วย AI

อาชีพ, ทดแทน, AI, แทนที่, ทำงาน, อนาคต, ตกงาน, แรงงาน, พนักงาน

อาชีพที่เสี่ยงต่อการโดนแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์

อาชีพ, ทดแทน, AI, แทนที่, ทำงาน, อนาคต, ตกงาน, แรงงาน, พนักงาน

ในอนาคตอันใกล้นี้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในหลายภาคธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับลดพนักงานตามมา ทำให้มีหลายอาชีพที่เสี่ยงต่อการถูกทดแทนด้วย AI โดยอาจจะใช้เวลาอยู่บ้างแต่มันจะเป็นจริงอย่างแน่นอน!

เนื่องจากเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี้สามารถเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องการความแม่นยำสูง และงานที่เสี่ยงอันตราย ซึ่ง AI จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนและลดการสูญเสีย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสามารถส่งมอบงานหรือสินค้าได้ตรงตามเวลาอีกด้วย

10 กลุ่มอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกทดแทนด้วย AI

อาชีพ, ทดแทน, AI, แทนที่, ทำงาน, อนาคต, ตกงาน, แรงงาน, พนักงาน

ความมั่นคงทางอาชีพของมนุษย์นั้นเริ่มไม่มีความแน่นอนอีกต่อไปแล้ว เมื่อหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานแทนที่มนุษย์ได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวม 10 กลุ่มอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการถูกทดแทนด้วย AI มาให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือกันค่ะ จะมีอาชีพอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. อุตสาหกรรมยานยนต์

เนื่องจากมีการนำ AI มาใช้ในทุกขั้นตอนของการผลิต ความจำเป็นในการว่าจ้าง พนักงานจึงลดลง โดยเฉพาะพนักงานระดับล่างที่อยู่ในสายการผลิตนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะตกงานมากที่สุด

2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จะมีการนำระบบแขนจักรกลมาใช้ในกระบวนการผลิต แทนแรงงานมนุษย์ ทำให้แรงงานค่อยๆ หมดความหมายไปไหนที่สุด

3. ธุรกิจการเงิน

คาดว่าทุกธนาคารต่างลงทุนใช้ AI เพื่อบริหาร Big Data นำมาวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์บริการลูกค้าที่โดนใจ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พนักงานมีความจำเป็นน้อยลงจึงมีการยุบสาขา และลดพนักงานลง

4. Call Center และพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์

ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้จะถูก AI เข้ามาแทนที่ โดยไม่ต้องใช้พนักงานอีกต่อไป เนื่องจากอาชีพนี้ไม่ต้องมีประสบการณ์เฉพาะทาง ทักษะทางด้านสังคมหรืออารมณ์มากนัก บริษัทใหญ่ๆ จึงหันมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการจ้างพนักงาน

5. พนักงานบัญชี

อาชีพนี้ถูกคาดการณ์ว่าจำนวนพนักงานจะลดลง เนื่องจากการเก็บรายรับ รายจ่าย การลงบัญชีจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออกมาขายมากมายทำให้เจ้าของกิจการสามารถลงบัญชีได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจ้างพนักงานบัญชี

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

AI ช่วยให้ระบบที่ใช้คนและงานเอกสารเปลี่ยนเป็นผ่านระบบคำนวณค่าตอบแทนอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการจัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนให้พนักงาน

7. พนักงานต้อนรับ

ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติสามารถแทนที่ตำแหน่งพนักงานต้อนรับได้เป็นอย่างดี จึงมีแนวโน้มว่าในอนาคตบริษัทจะหันมาใช้ระบบอัตโนมัติแทนการจ้างพนักงาน

8. พนักงานพิสูจน์อักษร

เนื่องจากปัจจุบันโปรแกรมพิสูจน์อักษรถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย จากฟังก์ชั่นพื้นฐานอย่าง Microsoft Word ยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายที่ช่วยให้นักเขียนสามารถตรวจพิสูจน์อักษรได้ด้วยตัวเอง

9. พนักงานขายสินค้าตามห้าง

ปัจจุบันเริ่มมีห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ต้องมีพนักงาน ส่วนผู้บริโภคในปัจจุบันก็สามารถหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาพนักงานขายของตามห้าง

10. นักวิจัยการตลาด

แม้จะเป็นหน้าที่สำคัญในการสร้างข้อความและคอนเทนต์ให้สินค้าและบริการต่างๆ แต่ระบบอัตโนมัติก็สามารถสร้างข้อมูลเหล่านี้ได้มากกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก SMARTSME

บทความที่เกี่ยวข้อง