แนะนำ 9 ตำแหน่งงานด้าน IT ที่ Office ยุคใหม่ ต้องการตัวมากที่สุด!

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

ตำแหน่งงานด้านไอทีในยุคปัจจุบัน?

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้นทุกวัน รวมไปถึงในองค์กรต่างๆ ที่พยายามปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล ซึ่งใครที่มีความรู้ความสามารถทางด้านไอที ก็จะยิ่งมีโอกาสในการหางานทำเพิ่มมากขึ้น เพราะตำแหน่งงานทางด้าน IT ใน Office ยุคใหม่นั้น มีจำนวนมากมายหลากหลายตำแหน่ง

เพราะถ้าให้พูดถึงงานทางด้านไอทีแล้วล่ะก็ คงต้องบอกเลยว่ามีหลายตำแหน่งมาก ตั้งแต่ช่างกิ๊กก๊อกไปจนถึงการวางระบบใหญ่ๆ หัวหน้าทีมหรือเป็นผู้จัดการ ซึ่งงานทางด้านนี้จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ คนทำงานทางด้านไอทีจึงต้องหาความรู้เสริมเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัยใหม่!

แนะนำ 9 อันดับงานด้าน IT ที่ Office ยุคใหม่ ต้องการตัวมากที่สุด!

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

คงต้องบอกว่าตำแหน่งงานทางด้าน IT เป็นอาชีพที่ Office ยุคใหม่ ต้องการตัวมากที่สุด และได้รับความนิยมในตลาดแรงงานมากที่สุด เพราะไม่ว่าใครๆ ก็ต้องใช้เทคโนโลยี โดยในหลายๆ องค์กรต่างก็นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานและช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

อันดับ 1 ตำแหน่ง Programmer & Developer

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

หน้าที่พัฒนาระบบงานเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย Software Engineer, โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนา (Front-End/Back-End/Full Stack), นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (iOS/Android/Hybrid)

รายได้ 25,000-135,000 บาท

อันดับ 2 ตำแหน่ง Data Science

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่พร้อมนำไปสร้างโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ และนำไปสู่การวางแผนการใช้ข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจ ประกอบไปด้วย Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence, AI (Artificial Intelligence Engineer), ML (Machine Learning Engineer)

รายได้ 30,000-180,000 บาท

อันดับ 3 ตำแหน่ง Infrastructure

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

ขับเคลื่อนและพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยี ออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายพื้นฐาน รวมไปถึงมีทักษะการจัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประกอบไปด้วย Infrastructure Manager, Network Engineer, System Engineer, Network Administrator, System Administrator, Network & System Security

รายได้ 28,000-150,000 บาท

อันดับ 4 ตำแหน่ง E-Commerce & Digital Marketing

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

หน้าที่ส่วนนี้เยอะมาก หลักๆ คือนอกจากต้องรู้เรื่องของการตลาดพื้นฐาน (Marketing Skill) แล้วยังต้องรู้เรื่องของทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Skill) ประกอบไปด้วย Online/Digital Marketing, Content Manager/Specialist, SEO/SEM, Web/Graphic Designer, Web Master, E-Commerce Front/Back End Developer (Web/Mobile)

รายได้ 26,000-90,000 บาท

อันดับ 5 ตำแหน่ง ERP / SAP

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ประกอบไปด้วย SAP/Oracle Functional Consultant, SAP/ERP Analyst, ERP Consultant, ERP Implementation Specialist, ERP Support & Administrator

รายได้ 30,000-220,000 บาท

อันดับ 6 ตำแหน่ง Database Management

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

ดูแลในส่วนของการบำรุงรักษา สำรองข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ ดูแลการทำงานของระบบ การรวมหรือย้ายข้อมูล ดูแลด้านความถูกต้องและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ประกอบไปด้วย Database Administrator

รายได้ 28,000-105,000 บาท

อันดับ 7 ตำแหน่ง IT Management & Project Management

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

กลุ่มสายงานลูกผสมที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กับไอทีมาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ในเชิงงานโครงการ ประกอบไปด้วย Product Owner, Project Manager, Scrum Master, Business/System Analyst

รายได้ 28,000-150,000 บาท

อันดับ 8 ตำแหน่ง Cyber Security

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

ต้องสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆ มีความปลอดภัย ไม่มีช่องโหว่เกิดขึ้นในระบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยเครือข่าย ความปลอดภัยด้านโปรแกรมประยุกต์และระบบปฎิบัติการ ความปลอดภัยของโปรโตคอล เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล และการใช้งานไฟล์วอลล์ร่วมกับมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

รายได้ 65,000-200,000 บาท

อันดับ 9 ตำแหน่ง IT Support

ตำแหน่งงาน, IT, Office, ความรู้, ความชำนาญ, ไอที, ทำงาน, หน้าที่, รายได้

ทุกองค์กรที่มีการใช้งานของอุปกรณ์ไอที ระบบฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน ต้องการความช่วยเหลือหน้างานจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นั่นคือ IT Support, IT Helpdesk และ Technical Support

รายได้ 18,700-55,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก ICDL

บทความที่เกี่ยวข้อง