ส่องอาชีพเสี่ยงติดโควิดมากที่สุด! เพราะ Work From Home ไม่ได้

อาชีพ, โควิด, Work From Home, หยุดงาน, ป้องกัน, พื้นที่เสี่ยง, รักษา, ผู้ป่วย, ติดเชื้อ

ไม่ใช่ทุกอาชีพที่สามารถหยุดงานหรือทำงานที่บ้านได้!

อาชีพ, โควิด, Work From Home, หยุดงาน, ป้องกัน, พื้นที่เสี่ยง, รักษา, ผู้ป่วย, ติดเชื้อ

หากสงสัยว่า อาชีพอะไรบ้าง? ที่มีความเสี่ยงติดโควิดมากที่สุด! คงต้องบอกเลยว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยงเหมือนกันหมด! ทำให้หลายๆ บริษัทเริ่มมีมาตรการให้พนักงานทำงานจากบ้านแทนการเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศ หรือที่เรียกว่า "Work from Home" โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

แต่ก็ไม่ใช่ทุกอาชีพที่สามารถหยุดงานหรือทำงานที่บ้านได้ หากไม่รู้จักป้องกันตัวเองให้ดี หรือเอาตัวเองออกห่างจากบุคคลและพื้นที่เสี่ยง แล้วอาชีพไหนล่ะ? ที่มีโอกาสติดเชื้อโควิดมากที่สุด!

เผยอาชีพเสี่ยงติดโควิดมากที่สุด! เพราะ Work From Home ไม่ได้

อาชีพ, โควิด, Work From Home, หยุดงาน, ป้องกัน, พื้นที่เสี่ยง, รักษา, ผู้ป่วย, ติดเชื้อ

สำหรับอาชีพที่มีโอกาสและเสี่ยงติดเชื้อโควิดมากที่สุด เพราะ Work From Home ไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือการป้องกันตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ

อาชีพ, โควิด, Work From Home, หยุดงาน, ป้องกัน, พื้นที่เสี่ยง, รักษา, ผู้ป่วย, ติดเชื้อ

1. กลุ่มบุคคลที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดอย่างใกล้ชิด เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เป็นต้น

อาชีพ, โควิด, Work From Home, หยุดงาน, ป้องกัน, พื้นที่เสี่ยง, รักษา, ผู้ป่วย, ติดเชื้อ

2. บุคคลที่ต้องทำงานพบปะกับชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ รถสาธารณะ เจ้าหน้าที่ในสนามบิน ลูกเรือสายการบินต่างๆ เป็นต้น

อาชีพ, โควิด, Work From Home, หยุดงาน, ป้องกัน, พื้นที่เสี่ยง, รักษา, ผู้ป่วย, ติดเชื้อ

3. บุคคลที่ทำอาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น หมอฟัน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ พนักงานส่งของ พนักงานเก็บขยะ แม่บ้าน ภารโรง พนักงานเก็บเงิน ดารา นักกีฬา ก็มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ง่ายเช่นเดียวกัน

เพราะถึงแม้ว่าจะมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง แต่ถ้าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด หรืออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ก็จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิดได้เหมือนกัน!

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher