สัญญาณเตือน! ที่บ่งบอกว่าพนักงานอยากลาออก

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณไม่อยากอยู่ในองค์กรแล้ว!

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้บริหารหรือหัวหน้างานส่วนมาก มักจะมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว จนลืมนึกถึงจิตใจของลูกน้องว่าเขามีความสุขในการทำงานหรือไม่? ฉะนั้นก็ควรสังเกตให้ดีว่าลูกน้องมีพฤติกรรมอย่างไรที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเขาไม่อยากอยู่ในองค์กรแล้ว อย่าละเลยพนักงานจนถึงขั้นที่เขาเดินมาบอกว่ากำลังจะลาออกแล้ว!

เพราะว่าความสุขในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของพนักงานว่าจะอยู่ต่อหรือจะลาออก ดังนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างานไม่ควรปล่อยให้การลาออกเป็นทางเลือกสุดท้าย หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นก็หมายความว่าองค์กรอาจกำลังสูญเสียบุคลากรที่ทำงานเก่งไปก็ได้

สัญญาณร้าย! ที่บ่งบอกว่าพนักงานอยากลาออก

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

น้อยครั้งมากที่เหล่าผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะรู้ว่าลูกน้องคนไหนไม่อยากอยู่ในองค์กรแล้ว เพราะมักจะไม่มีสัญญาณเตือนให้รู้ล่วงหน้า ดังนั้นก็ควรสังเกตพฤติกรรมพนักงานที่ดูไม่มีความสุขให้ดีว่ามีสัญญาณอะไรบ้าง? เพราะการลาออกของพนักงานถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกองค์กรจะต้องเจอ

1. มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

พนักงานจะเริ่มบ่นเรื่องไม่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับองค์กรมากขึ้น เริ่มมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร รู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆ ตำหนิทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวในที่ทำงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

2. แสดงออกว่าไม่พอใจหัวหน้างานบ่อยขึ้น

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

เหตุผลที่ทำให้พนักงานลาออกบ่อยที่สุดมักจะมาจากหัวหน้างานซะส่วนใหญ่ เพราะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าพึ่งพาหัวหน้าไม่ได้ ก็จะมีการบ่นให้คนอื่นฟังหรือพยายามบอกให้หัวหน้าที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปอีกได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอยากลาออกแล้ว

3. ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

จากที่เคยเป็นพนักงานที่ทำงานดีมาโดยตลอด แต่ตอนนี้กลายมาเป็นพนักงานที่ทำงานผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งนับไม่ถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากพบว่าพนักงานบางคนกำลังตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ หัวหน้างานก็ควรเข้าไปสอบถามและช่วยเหลือหาทางแก้ไขอย่างทันทีก่อนที่จะสายเกินไป

4. ขาดงานบ่อยจนผิดสังเกต

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

พนักงานเริ่มมาทำงานสาย กลับบ้านไว ลาป่วย หรือลากิจบ่อยมากขึ้น นั่นก็อาจหมายความว่าพนักงานคนนั้นเริ่มไม่มี Passion ในการทำงานแล้ว ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะคิดว่าทำอะไรก็ได้เพราะตัวเองก็จะลาออกอยู่แล้ว บางคนจึงเลือกที่จะไม่มาทำงานโดยไม่แจ้งสาเหตุให้องค์กรทราบ

5. ปฏิเสธความก้าวหน้า

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องการ เมื่อมีโอกาสทุกคนก็เลือกที่จะคว้าไว้อย่างไม่รีรอ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่พนักงานปฏิเสธโอกาสนั้นแล้วล่ะก็ เช่น ปฏิเสธโอกาสการได้ปรับขึ้นเงินเดือน หรือโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง ให้สงสัยได้เลยว่าเขากำลังหมด Passion ในการทำงาน

6. แสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนว่าไม่มีความสุข

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

พนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงานมักจะแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ซึ่งสามารถดูออกได้ทันทีว่าพนักงานคนนี้ต้องมีปัญหาในการทำงาน หรือมีเรื่องที่กำลังรบกวนจิตใจอยู่แน่ๆ จึงได้มีสีหน้าที่ไม่สดใสร่าเริงเหมือนอย่างเคย การที่หัวหน้างานได้พูดคุยกับพนักงานอยู่เสมอจะช่วยให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาได้

7. ขาดความกระตือรือร้น

สัญญาณเตือน, พนักงาน, ลาออก, ความสุข, ทำงาน, องค์กร, Passion, ปัญหา, พฤติกรรม

พนักงานเริ่มมีความเฉื่อยชา ทำงานได้ช้าลง คุณภาพของงานก็ลดลงจนสังเกตได้ จากที่เคยทำงานด้วยความขยัน ก็เปลี่ยนเป็นไม่ใส่ใจกับงาน ในที่ประชุมเองก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เหม่อ ใจลอย ไม่มีสมาธิกับการประชุม การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด นั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับพนักงานคนนั้นแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher