รู้จัก RPA Developer คืออะไร? พร้อม 9 ทักษะที่ต้องมี

รู้จัก RPA Developer คืออะไร? พร้อม 9 ทักษะที่ต้องมี

รู้จัก, RPA Developer, คืออะไร, Robotic Process Automation, พัฒนา Software, ประมวลผล, ความสำคัญ

ตำแหน่งงานอีกหนึ่งตำแหน่งที่เริ่มสำคัญในยุคที่เทคโนโลยี AI เริ่มมีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น หนึ่งในตำแหน่งนั้น อาจจะรู้จักกันได้ในชื่อ RPA Developer หรือนักพัฒนาระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญสำหรับองค์กรในหลากหลายภาคส่วน ซึ่งนักพัฒนาอาร์พีเอคืออะไรนั้น มาดูกันครับ

RPA นั้นย่อมาจาก Robotic Process Automation โดยเป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลและทำงานในรูปแบบเดิมๆ ซ้ำ ซึ่งสำคัญมากในองค์กรที่ต้องมีการทำงานในรูปแบบเดิมซ้ำอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนา Software อาร์พีเอขึ้นมานั้น เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากขึ้น เพราะองค์กรสามารถตั้งค่าให้บอทที่พัฒนามาจาก RPA นั้นเก็บข้อมูลหรือทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้พนักงานภายในบริษัทไม่ต้องทำงานเดิมซ้ำๆ จนทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นลดลง ในขณะเดียวกันบริษัทก็ยังได้รับประโยชน์จากการทำงานตลอดเวลาของระบบ RPA อีกด้วย

 

9 ทักษะที่ RPA Developer ต้องมี คืออะไรบ้าง ?

รู้จัก, RPA Developer, คืออะไร, Robotic Process Automation, พัฒนา Software, ประมวลผล, ความสำคัญ

สำหรับทักษะที่ RPA Developer ต้องมี คืออะไรบ้างนั้น หลักๆ ก็จะเหมือนกับนักพัฒนาโปรแกรมทั่วไป คือต้องมีวุฒิการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรมต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบ RPA ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไร ไปดูกันเลยครับ

1. วุฒิปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี RPA เช่น Automation Anywhere, UiPath หรือ Blue Prism

3. ความรู้ด้านการ Coding ภาษาโปรแกรม เช่น C# หรือ Vb.net หรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft SQL Server, HTML, Java

4. ความเข้าใจระบบการทำงานแบบ RPA หรือความเข้าใจในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ RPA

5. ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม หรือเข้าใจระบบการทำงานแบบ Agile 

6. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจระบบการทำงานของ RPA ได้มากขึ้น

7. ทักษะการสื่อสารในระดับดี เพราะต้องสื่อสารทั้งกับทีมและภายนอกอยู่เป็นประจำ

8. ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ในระดับดี

9. ประกาศนียบัตรในด้านที่เกี่ยวข้องกับ RPA (อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)

สำหรับบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในการทำงาน บอกได้เลยว่า RPA นั้นมีความสำคัญมาก เพราะการใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในการประมวลผลแทนมนุษย์นั้น ทำให้นักพัฒนา RPA นั้นสำคัญไม่น้อยเลย ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก ณ ปัจจุบัน แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสายงานนักพัฒนาที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว หากใครสนใจตำแหน่งงานนี้ สามารถค้นหาและสมัครได้ใน www.jobs.asearcher.com ได้เลยนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher