รู้จักอาชีพสุดฮิต! .Net Programmer คืออะไร ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

.Net Programmer, คืออะไร, ทักษะ, คอมพิวเตอร์, อาชีพ, พัฒนา, เขียนโปรแกรม, ภาษา, .Net Framework

ทำความรู้จัก .Net Programmer อาชีพสายนักเขียนโปรแกรมสุดฮิตกัน!

.Net Programmer, คืออะไร, ทักษะ, คอมพิวเตอร์, อาชีพ, พัฒนา, เขียนโปรแกรม, ภาษา, .Net Framework

.Net Programmerคืออะไร ต้องมีทักษะอะไรบ้าง? ทำไมถึงเป็นอาชีพสายนักเขียนโปรแกรมสุดฮิต? เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงไม่แปลกใจเลยที่คนทำงานในสายไอทีนั้นจะกลายเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพนักเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนต้องมองข้อมูลต่างๆ ในเชิง Logic เข้าใจศาสตร์และรูปแบบการเขียนโปรแกรม ทำให้มีความสำคัญและเป็นตำแหน่งที่หลายบริษัทต้องการ เพราะคนกลุ่มนี้คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ ผ่านการใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือความต้องการของแต่ละบริษัท

.Net Programmer คืออะไร ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

.Net Programmer, คืออะไร, ทักษะ, คอมพิวเตอร์, อาชีพ, พัฒนา, เขียนโปรแกรม, ภาษา, .Net Framework

ถ้าอยากรู้ว่า .Net Programmer คืออะไร และต้องมีทักษะอะไรบ้าง? ก่อนอื่นเลยเราคงต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า .NET นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ Microsoft สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Windows App, Web App, Web Service, Mobile App หรือ Silverlight ซึ่ง .NET ถูกออกแบบมาโดยเน้นเรื่องของ Productivity ทำให้พัฒนาโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว โดย Microsoft ได้สนับสนุนการเขียนโปรแกรมสำหรับ Windows Platform ด้วย .NET

.NET เรียกเต็มๆ ก็คือ .Net Framework ซึ่งจริงๆ แล้ว .Net Framework ได้เตรียมหลายภาษาให้เราได้ใช้ในการเขียนโปรแกรม หนึ่งในนั้นคือ ภาษา C# ภาษาอื่นที่สามารถเขียนได้ใน environment ของ .NET ได้แก่ VB.NET, Visual C++, J#, JScript, F# และอีกกว่า 30 ภาษา สิ่งที่ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมด้วย .Net Framework ได้หลายภาษา เนื่องจาก .NET ได้ทำการสร้าง .Net Framework ตามข้อกำหนดที่เรียกว่า Common Language Infrastructure (CLI)

CLI หมายถึง ข้อกำหนดหรือ spec ให้สามารถเขียนโปรแกรมใน environment ของ .NET ได้หลายภาษา และไม่ยึดติดกับ platform เขียนคำสั่งด้วยภาษาหนึ่งสามารถนำไปใช้ร่วมกับภาษาอื่นที่อยู่ภายใต้ .NET ได้

และสิ่งที่ทำให้เราสามารถเขียนได้หลายภาษาเนื่องจากโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น C# หรือ VB.NET จะถูก compiler (ตัวแปรภาษา) แปลงไปเป็น Common Intermediate Language (CIL) ซึ่งเป็นภาษากลางของทุกภาษา เมื่อถึงขั้นตอนเรียกใช้งานโปรแกรมครั้งแรก จะมีระบบที่ควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่เรียกว่า Common Language Runtime ที่มี Just In Time compiler ทำหน้าที่แปลง CIL ไปเป็นภาษาเครื่องหรือ machine code ให้โปรแกรมที่เราเขียน ทำงานได้บน platform ต่างๆ เช่น Windows, Mac หรือ Linux

ซึ่งนี่ก็เป็นทักษะและเป็นสิ่งที่ .Net Programmer ควรจะต้องรู้ และต้องมี! เพื่อจะได้เป็นสุดยอดนักเขียนโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนั่นเองค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง