รู้จักกับ Business Analyst อาชีพยอดฮิต กับทักษะที่ขาดไม่ได้ !!

รู้จักกับ Business Analyst อาชีพยอดฮิต กับทักษะที่ขาดไม่ได้ !!

รู้จัก, Business Analyst, ทักษะ

1 ในอาชีพที่มาแรงของปี 2020 ที่หลายคนคงรู้จักกัน กับ Business Analyst หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็น เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ทั้งทักษะในการสื่อสารและการวิเคราะห์ รวมถึงความรู้ด้าน IT ควบคู่กัน แถมรายได้ก็ไม่น้อยตั้งแต่เริ่มต้นทำ ทำให้เด็กจบใหม่หลายคนสนใจกับอาชีพนี้เป็นพิเศษ

แต่อาชีพนี้ก็เหมือนกับอาชีพทุกอาชีพที่ก็มีความยากเฉพาะตัว โดยขอบข่ายของงานคร่าวๆ คือเป็นการแก้ปัญหาให้กับองค์กรผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับหรือมีอยู่ เพื่อให้องค์กรก้าวข้ามปัญหาและเติบโตได้ ซึ่งต้องมีการประสานงานกับทั้งภายนอกและภายใน ทำให้ต้องมีสกิลด้านการประสานงานและการสื่อสารดีในระดับหนึ่งเลย นอกจากนั้น องค์กรส่วนมากต้องใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ความรู้ด้าน IT หรือ Data จึงจำเป็นสำหรับ BA ด้วย

 

Business Analyst กับทักษะและความรู้ที่ต้องมี

รู้จัก, Business Analyst, ทักษะ

สำหรับตำแหน่ง Business Analyst นี้ ทักษะที่จำเป็นก็จะมีอยู่ใน 3 ขอบข่ายกว้างๆ คือ ความรู้ด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นก็ควรจะมี Soft Skill ด้วยเพื่อความลื่นไหลในการทำงาน โดยเราจะสรุปคุณสมบัติของ BA มาคร่าวๆ ให้ทุกคนได้ดูกัน

 • วุฒิการศึกษาระดับบัณฑิต ในสาขาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 0-3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ บริษัทส่วนมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ในระดับดี ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ และ/หรือภาษาอื่น) 
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ในระดับดี
 • เข้าใจศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ในด้านภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่งในระดับดี (สำหรับบางองค์กรที่ BA เป็นสาย IT)
 • มีความรู้เฉพาะด้านในสายธุรกิจขององค์กรที่จะเข้าไปทำงาน (เช่น การธนาคาร, การขนส่ง, โลจิสติกส์)

สำหรับ BA หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจนั้น มีตำแหน่งงานรองรับอยู่พอสมควรเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะเป็นอาชีพยอดนิยมแล้ว ก็ยังเป็นสายอาชีพที่แรงงานที่ตลาดต้องการมีอยู่น้อย เราจึงเชื่อว่า เมื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในสายงานนี้ ย่อมมีองค์กรหรือที่อ้าแขนรับคุณเข้าไปทำงานอย่างแน่นอน และสำหรับใครที่กำลังมองหางานด้านนี้ ก็สามารถเข้ามาใน asearcher.com เพื่อค้นหาตำแหน่ง Business Analyst ได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง
 • Resumeแบบไหนที่HRเห็นแล้วต้องส่ายหัว

  Resume แบบไหน? ที่ HR เห็นแล้วต้องส่ายหัว

  By AI Fern | 26/02/2020

  Resume แบบไหนที่จะทำให้คุณได้งาน อยากให้จำเอาไว้ว่า HR แต่ละบริษัทไม่ได้รู้จักคุณมาก่อน สิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือ เรซูเม่ ที่เหมือนกับอาวุธให้คุณไว้ใช้สมัครงานเพื่อแสดงทักษะความสามารถของคุณให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง