มารู้จักงาน Software Tester คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

Software Tester, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, ตำแหน่งงาน, Programmer, อาชีพ, ความต้องการ, Test Case,

มาทำความรู้จัก Software Tester กัน!

Software Tester, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, ตำแหน่งงาน, Programmer, อาชีพ, ความต้องการ, Test Case,

Software Tester คืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง? สรุปง่ายๆ เลยก็คือกระบวนการการประเมินและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ให้ปรากฏออกมาเพื่อหาแนวทางอุดช่องโหว่ของปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้

สำหรับตำแหน่งงาน Tester, Software Tester, Quality Assurance Engineer หรือ Quality Engineer นั้น จริงๆ แล้วทั้งหมดนี้ก็คืออาชีพเดียวกันทั้งหมด โดยพื้นฐานหน้าที่ของอาชีพนี้ก็คือ คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของ Software ที่ถูกผลิตขึ้นมาโดย Programmer โดยทำการ Test ระบบต่างๆ และตรวจสอบหาข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์

ตำแหน่งงาน "ซอฟต์แวร์ เทสต์เตอร์" คืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง?

Software Tester, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, ตำแหน่งงาน, Programmer, อาชีพ, ความต้องการ, Test Case,

และจากที่ได้กล่าวข้างต้นมาแล้วว่าตำแหน่งงาน Software Tester คืออะไร? ในส่วนนี้เราก็จะมาดูกันว่า "ซอฟต์แวร์ เทสต์เตอร์" นั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง?

- วิเคราะห์ความต้องการในการทดสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์
- วางแผนสำหรับการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- คิดและออกแบบวิธีการทดสอบที่เหมาะสม ทั้ง Test Case, Test Scenario, Test Data และ Test Environment
- สร้างและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ เช่น Test Case และ Test Scenarios เป็นต้น
- เตรียม Test Data และ Test Environment
- ลงมือทดสอบพร้อมกับบันทึกปัญหาที่เจอ

บทความที่เกี่ยวข้อง