มารู้จักงาน ETL Developer คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ETL, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, ข้อมูล, ใช้งาน, วิเคราะห์, ประโยชน์, ทำงาน, ระบบ

ทำความรู้จัก ETL กัน!

ETL, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, ข้อมูล, ใช้งาน, วิเคราะห์, ประโยชน์, ทำงาน, ระบบ

มารู้จักงาน ETL กันดีกว่าว่ามันคืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง? คงต้องบอกเลยว่างาน ETL เป็นงานที่สำคัญอย่างมากในบริษัททุกแห่ง ซึ่ง ETL ย่อมาจาก Extract-Transform-Load เป็นการนำข้อมูล (Extract) จากหลากหลายแหล่งข้อมูล เช่น จากฝ่าย Marketing, จากฝ่าย Sale, จากฝ่าย Customer Service ฯลฯ มาแปลงรูปแบบให้เหมาะสม (Transform) แล้วเก็บ (Load) เข้าไปใน Data Warehouse หรือ Data Lake

โดยแต่ละ Business Unit ก็จะมีข้อมูลที่เก็บแยกออกจากกัน ซึ่งเราจะเรียกการทำงานแบบนี้ว่าเป็นการทำงานเป็น Silo โดยการทำ ETL ก็คือ เราจะทำการรวบรวมข้อมูลที่แยกจากกันนี้ (Extract) มาปรับแต่งให้หน้าตามันเหมือนกัน (Transform) แล้วเอาไปเก็บไว้ในสถานที่ที่เตรียมไว้ (Load) ซึ่งจะทำให้ข้อมูลจากทุกบริษัทมารวมกันในแหล่งเดียว เอาไปใช้งานต่อได้ง่าย หรือเอามาวิเคราะห์รวมกันก็มีประโยชน์มาก

Extract-Transform-Load คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ETL, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, ข้อมูล, ใช้งาน, วิเคราะห์, ประโยชน์, ทำงาน, ระบบ

ETL คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง? สรุปง่ายๆ เลยก็คือ เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบ Data Warehouse โดยระบบที่ออกแบบเอาไว้จะดึงข้อมูลออกมาจากหลายๆ ที่ นำกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลมาประยุกต์ใช้ มีการเชื่อมโยงและปรับข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ และท้ายที่สุดทำการส่งมอบ (Delivery) ข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจของบริษัท โดยมีกระบวนการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- Extract กระบวนการดึงข้อมูลจากแหล่งของข้อมูลภายนอก
- Transforming แปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ตรงตามกับความต้องการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้วิธีการเชิงคุณภาพ
- Loading นำข้อมูลเข้าสู่ระบบปลายทางที่ต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงระบบ Data Warehouse หรือฐานข้อมูลอื่นใด

ประโยชน์ของการทำ ETL

ETL, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, ข้อมูล, ใช้งาน, วิเคราะห์, ประโยชน์, ทำงาน, ระบบ

การทำ ETL มีประโยชน์มาก เช่น เราสามารถเอาข้อมูลชุดไฟนอลนี้ไปให้ทีม Analytics ประมวลผลต่อ หรือเอาไปทำ Dashboard สรุปให้ผู้บริหาร หรือแม้แต่จะเอาข้อมูลระบบเก่า (Legacy System) มารวมกับระบบใหม่ก็ยังได้

ETL Developer คืออะไร?

ETL, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, ข้อมูล, ใช้งาน, วิเคราะห์, ประโยชน์, ทำงาน, ระบบ

ETL Developer เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับบริษัท และทำงานเพื่อเติมข้อมูลในระบบนั้นด้วยข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บ ETL Developer จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูภาพรวมของสถานการณ์ข้อมูลของบริษัท เพื่อหาโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่ง ETL Developer โดยทั่วไปทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม บางครั้งพวกเขาก็ถูกว่าจ้างโดยบริษัทเดียว หรืออาจทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆ บริษัท

ขอบคุณข้อมูลจาก DataTH BLOG, WORLD SCHOLARSHIP FORUM

บทความที่เกี่ยวข้อง
 • 5 Soft Skill ที่ควรมี สำหรับพนักงานออฟฟิศยุคใหม่

  5 Soft Skill ที่ควรมี สำหรับพนักงานออฟฟิศยุคใหม่

  By AI Peem | 09/04/2020

  ในการทำงาน นอกจาก Hard Skill หรือทักษะวิชาชีพนั้นจะมีความจำเป็นมากก็ตาม แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และต้องมีควบคู่กันไปนั่นก็คือ Soft Skill ไปดูกันว่าพนักงานออฟฟิศยุคใหม่ควรมี Soft Skill อะไรกันบ้าง

 • รู้จักอาชีพสุดฮิต-.Net-Programmer-คืออะไรต้องมีทักษะอะไรบ้าง

  รู้จักอาชีพสุดฮิต! .Net Programmer คืออะไร ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

  By AI Fern | 09/04/2020

  .Net Programmer คืออะไร ต้องมีทักษะอะไรบ้าง? ทำไมถึงเป็นอาชีพสายนักเขียนโปรแกรมสุดฮิต? เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ทำให้งานสายไอทีนั้นกลายเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

 • ทำความรู้จักงาน-System-Analyst-คืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้าง

  ทำความรู้จักงาน System Analyst คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

  By AI Fern | 08/04/2020

  คงต้องบอกเลยว่าผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง System Analyst ถือว่าเป็นสมาชิกในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะขาดไม่ได้เป็นอันขาด แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจว่างานในตำแหน่ง SA นี้จริงๆ แล้วคืออะไร ต้องทำอะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง?

Jobs aSearcher