พัฒนาทักษะดิจิตอลอย่างยั่งยืนด้วย Saphan Digital

พัฒนาทักษะดิจิตอลอย่างยั่งยืนด้วย Saphan Digital

พัฒนา, ทักษะดิจิตอล, Saphan Digital, ทักษะ ความสำคัญ, ความร่วมมือ, การเรียนการสอน, ออนไลน์,

หนึ่งในทักษะที่จำเป็นต่อทุกภาคส่วน และบุคคลต้องการพัฒนากันมากนั้นก็หนีไม่พ้นทักษะดิจิทัลที่เรียกได้ว่าสำคัญมากในยุคปัจจุบัน เพราะในยุคที่การสื่อสารและทุกสิ่งอย่างเริ่มมีความเป็น Digital มากขึ้น มนุษย์ก็ย่อมต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ เมื่อดิจิทัลมีความสำคัญ จึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นมา นั่นก็คือ “Saphan Digital” (สะพานดิจิทัล)

โครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก Google ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมพันธมิตรที่มาจากธุรกิจในหลายภาคส่วน เพื่อเปิด Course สอนทักษะ Digital ที่มีความจำเป็นต่อผู้คนในสามกลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยและระดับกลาง (SMEs) องค์กรไม่แสวงหากำไร (NGOs) และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถเข้ามาศึกษาความรู้ ซึ่งคอร์สส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในโลก Online โดยจะทำการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ของโครงการเอง

 

เรียนรู้ทักษะดิจิตอลที่ Saphan Digital

พัฒนา, ทักษะดิจิตอล, Saphan Digital, ทักษะ ความสำคัญ, ความร่วมมือ, การเรียนการสอน, ออนไลน์,

สำหรับการเรียนรู้ทักษะดิจิตอลบนเว็บไซต์ของโครงการ Saphan Digital นั้น จะมีหัวข้อในการเรียนดังนี้ครับ

 

หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)

หลักสูตรสำหรับ : ผู้ประกอบการ, บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เป็นหลักสูตรที่จะปูพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างร้านค้ารูปแบบออนไลน์ เช่น การทำเว็บไซต์, บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์, การเข้าถึงและบริหารข้อมูลลูกค้า และการเพิ่มยอดขายและการวัดผลประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือของ Google

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://saphandigital.moc.go.th/course/sme-course-1

 

หลักสูตรการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (Digitize Storefront)

หลักสูตรสำหรับ : ผู้ประกอบการ, บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาให้ร้านค้าของคุณได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์มากขึ้นผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google เช่น Google My Business, Google Search และพาร์ทเนอร์อื่นๆ เช่น การจัดส่งอาหารผ่าน Grab, ระบบจัดการร้านอาหารแบบครบวงจรจาก Eatable และเรียนรู้ระบบการจ่ายเงินผ่าน QR Code ของธนาคารต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://saphandigital.moc.go.th/course/sme-course-2

 

หลักสูตรการทำโฆษณาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Ads for Nonprofits)

หลักสูตรสำหรับ : องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เป็นหลักสูตรสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือของ Google ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์องค์กร โดยจะสอนตั้งแต่การทำโฆษณาแบบข้อความ, การตั้งค่าการโฆษณา, การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย ผ่านเครื่องมือ Google for Nonprofits และ Google Ad Grants

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://saphandigital.moc.go.th/course/ngo-course

 

หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (e-Commerce and Digitize Storefront)

หลักสูตรสำหรับ : ผู้ประกอบการ SMEs

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ โดยจะเป็นการรวมหลักสูตร e-Commerce และ Digitize Storefront เข้ามาไว้ด้วยกัน เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านเป็นของตนเองและต้องการเพิ่มช่องทางขาย และเพิ่มยอดผู้เข้าชมหน้าร้านจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://saphandigital.moc.go.th/course/sme-course-3

 

สำหรับหลักสูตรทั้งหมดของสะพานดิจิตอลนั้นก็จะเน้นไปที่ทักษะที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจนั้นสามารถเข้าไปสมัครเข้าอบรมได้ที่ https://saphandigital.moc.go.th/ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตรนั้นก็จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบในแต่ละหลักสูตรด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher