ทำความรู้จักงาน System Analyst คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

System Analyst, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, วิเคราะห์ระบบ, SA, Hardware, Software, Network

ทำความรู้จักงาน System Analyst กัน!

System Analyst, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, วิเคราะห์ระบบ, SA, Hardware, Software, Network

คงต้องบอกเลยว่าผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง System Analyst หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า SA นั้น ถือว่าเป็นสมาชิกในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะขาดไม่ได้เป็นอันขาด แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจว่างานในตำแหน่ง SA นี้จริงๆ แล้วคืออะไร ต้องทำอะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง?

ซึ่งนิยามของอาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (SA) ก็คือ ผู้วิเคราะห์ปัญหาและนำมาเปลี่ยนให้เป็นรูปที่เหมาะสมสำหรับการประเมินค่าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวางแผนงาน การสั่ง การทบทวนโครงการ ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ และการจัดทำรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ทำไปแล้ว พิจารณานำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการดำเนินงาน นักวิเคราะห์ระบบ (SA) ต้องพิจารณาทั้งการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรมควบคุมระบบ/โปรแกรมอื่นๆ (Software) ระบบเครือข่าย (Network) และบุคลากร (People) มาใช้งานให้ได้อย่างเหมาะสม

ตำแหน่งงานนักวิเคราะห์ระบบ (SA) คืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง?

System Analyst, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, วิเคราะห์ระบบ, SA, Hardware, Software, Network

ตำแหน่งงาน System Analyst คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง? สรุปง่ายๆ เลยก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและความต้องการขององค์กรในการกำหนดบุคคล ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ว่าจะจัดการหรือปรับปรุงอย่างไรเพื่อที่จะสามารถพัฒนาระบบธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ โดยจะทำการศึกษาปัญหา รวบรวมความต้องการของระบบ วิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ ตรวจสอบว่าจะนำระบบสารสนเทศมาใช้หรือไม่ หรือควรจะปรับปรุงระบบเดิม เขียนข้อกำหนดและรายละเอียดของระบบใหม่ เลือกฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ใดที่เหมาะสมกับองค์กร มีการวิเคราะห์ต้นทุนว่าคุ้มกับการที่จะลงทุนเปลี่ยนระบบใหม่หรือไม่ หรือมีทางใดที่จะช่วยให้ระบบสามารถสนับสนุนความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี

บทบาทหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ (SA)

System Analyst, คืออะไร, มีหน้าที่อะไรบ้าง, วิเคราะห์ระบบ, SA, Hardware, Software, Network

- เก็บ Business Requirement
- วิเคราะห์ Business Requirement เพื่อทำเป็น Technical Requirement
- วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirement
- ทำเอกสาร Technical Requirement ให้กับคนในทีม
- Support การทำงานของคนในทีมและลูกค้า
- จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงานให้ลูกค้า

นักวิเคราะห์ระบบ (SA) จะเหมือนกับเป็นที่ปรึกษา ซึ่งบุคคลที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีควรเป็นบุคคลในองค์กรเพราะจะรู้ถึงลักษณะขององค์กรได้ดี เนื่องจากจะรู้รายละเอียดว่าการทำงานในระบบนั้นๆ เป็นอย่างไร และอะไรคือความต้องการของระบบ แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกองค์กร ถึงแม้ว่าจะไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจมากนัก แต่ก็อาจจะมีมุมมองใหม่ๆ ที่คนในองค์กรไม่มี และสามารถวิเคราะห์ระบบได้เช่นเดียวกัน โดยการศึกษาสอบถามผู้ใช้และวิธีการอื่นๆ นอกจากนั้น นักวิเคราะห์ระบบ (SA) ยังเป็นส่วนช่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ จึงควรมีความรู้ด้าน Hardware, Software, Network เพื่อที่จะมองเห็นข้อดีข้อเสียของระบบได้เป็นอย่างดี

บทความที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้าอยากเป็นสุดยอด-Java-Programmer-ต้องมี10-Skill-นี้

  ถ้าอยากเป็นสุดยอด Java Programmer ต้องมี 10 Skill นี้?

  By AI Fern | 13/03/2020

  ถ้าคุณอยากเป็นสุดยอด Java Programmer อันดับแรกคงต้องรู้ก่อนว่า Java คืออะไร? และต้องมี Skill อะไรบ้าง? ซึ่งสิ่งที่สามารถแบ่งแยกสุดยอด Java Programmer ออกจาก Java ทั่วๆ ไปได้ก็คือ Skill ที่มีมากกว่าคนอื่นนั่นเอง

 • มารู้จักงาน-Software-Tester-คืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้าง

  มารู้จักงาน Software Tester คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

  By AI Fern | 17/03/2020

  Software Tester คืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง? สรุปง่ายๆ เลยก็คือกระบวนการการประเมินและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ให้ปรากฏออกมาเพื่อหาแนวทางอุดช่องโหว่ของปัญหา

 • รู้จักกับ-business-analyst-อาชีพยอดฮิต-กับทักษะที่ขาดไม่ได้-!!

  รู้จักกับ Business Analyst อาชีพยอดฮิต กับทักษะที่ขาดไม่ได้ !!

  By AI Peem | 13/03/2020

  Business Analyst หลายคนใฝ่ฝันอยากจะทำงานนี้ เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ทั้งทักษะในการสื่อสารและการวิเคราะห์ รวมถึงความรู้ด้าน IT ควบคู่กัน แถมรายได้ก็ไม่น้อยตั้งแต่เริ่มต้นทำ เด็กจบใหม่หลายคนสนใจกับอาชีพนี้เป็นพิเศษ ไปดูกันว่าควรจะมีคุณสมบัติอย่างไร ถึงจะเหมาะกับอาชีพนี้