ทักษะการทำงานในปี 2020 ที่ Office ต้องการจากคุณ

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

ทักษะการทำงานที่คุณควรมี!

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

ไม่ว่าใครก็ต้องการเรียนรู้ทักษะที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แล้วทักษะการทำงานในปี 2020 ที่ Office ต้องการจากคุณนั้นจะมีอะไรบ้างนะ?

เราคงปฎิเสธไม่ได้เลยว่าโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยทีเดียว ทำให้คนทำงานอย่างเราๆ ต้องปรับตัว รวมถึงต้องพัฒนาความสามารถตามไปด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า "คนที่อยู่รอด ไม่ใช่คนเก่งที่สุด แต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีที่สุด"

แล้วในปี 2020 นี้ Office ต้องการอะไรจากคุณ?

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

เป็นคำถามที่คุณคงอยากจะรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ ว่าทักษะการทำงานในปี 2020 ที่ Office ต้องการจากคุณนั้นจะมีอะไรบ้าง? งั้นเราไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ

1. Learning & Development Skill (ทักษะในการเรียนรู้และพัฒนา)

ทักษะที่จำเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ขี้เกียจ ไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว สามารถเปิดรับการเรียนรู้ได้แบบไม่จำกัด ขยันและไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คุณต้องเรียนรู้ให้ทัน เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

2. Technology & Digital Skill (ทักษะทางเทคโนโลยีและดิจิตอล)

แทบทุกอุตสาหกรรมบนโลกนี้ต่างก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น คุณจึงต้องมีทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบโปรแกรมต่างๆ โดยเฉพาะการโค้ดดิ้ง (Coding) เพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง จึงต้องสามารถเข้าใจระบบอัตโนมัติ การทำงานของหุ่นยนต์ เพื่อควบคุมระบบเหล่านี้ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

3. Mixed Skill (ทักษะผสมผสาน)

เป็นการเพิ่มทักษะที่มีประโยชน์ต่อการทำงานให้กับตนเองมากขึ้น โดยสามารถพัฒนาปรับตัวให้ก้าวทันตามโลกได้ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มทักษะอื่นๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสายงานเดิมๆ ของตนเอง เพื่อพร้อมรองรับตลาดแรงงานที่หลากหลายมากขึ้น

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

4. Data Literacy (ทักษะด้านความเข้าใจและการจัดการข้อมูล)

การดำรงอยู่ในยุคที่มีข้อมูลมหาศาลมาให้จัดการ และยังมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณจึงต้องมีความเข้าใจในข้อมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการ วิเคราะห์ ประเมินผล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

5. Business Skill (ทักษะทางด้านธุรกิจ)

แทบจะทุกองค์กรต่างก็ต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกันทั้งนั้น เพราะมันคือจุดที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับองค์กรนั่นเอง การที่คุณมีทักษะทางด้านธุรกิจตลอดจนการตลาดนั้น จึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้คุณสามารถทำงานได้หลากหลายประเภทและทุกองค์กร

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

6. Innovative & Creative Skill (ทักษะทางด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์)

ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้หลายๆ องค์กรได้ใช้นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตนเองกันทั้งนั้น ใครที่มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ คนๆ นั้นก็ย่อมจะเป็นคนที่ได้เปรียบ

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

7. Flexible Skill (ทักษะยืดหยุ่นในการทำงาน)

ทักษะนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพมากนัก แต่เป็นทักษะของความยืดหยุ่นในการทำงาน ระบบการจ้างงาน ตลอดจนการปรับตัวในรูปแบบต่างๆ เช่น สามารถทำงานได้หลากหลายทักษะ เปลี่ยนแผนกทำงานได้ รองรับงานได้มากกว่าทักษะของตน ตลอดจนสามารถโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งที่องค์กรต้องการได้

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

8. Human Literacy (ทักษะความเข้าใจในมนุษย์ด้วยกัน)

เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ต้องอาศัยการสื่อสาร พูดคุย คนทำงานจึงจำเป็นต้องรู้จักตัวตนของกันและกัน เพื่อเข้าสังคม รู้จักการสื่อสาร ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน อาจต้องมีทักษะอารมณ์ในเชิงลึก (Deep Soft Skills) อีกทางหนึ่งด้วย

ทักษะ, ในปี2020, Office, เทคโนโลยี, ความสามารถ, พัฒนา, ปรับตัว, ประโยชน์, ต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง