คำย่อตำแหน่งภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอในการทำงาน

คำย่อ, ตำแหน่ง, ภาษาอังกฤษ, การติดต่อสื่อสาร, ความสำคัญ, จำเป็นต้องใช้, Manager, Senior, พนักงาน

คำย่อเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอในการทำงาน?

คำย่อ, ตำแหน่ง, ภาษาอังกฤษ, การติดต่อสื่อสาร, ความสำคัญ, จำเป็นต้องใช้, Manager, Senior, พนักงาน

เมื่อคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องรู้ก็คือ ชื่อของแต่ละบุคคลที่คุณต้องร่วมงานด้วย แต่ลำพังแค่ชื่อเพียงอย่างเดียวก็แทบจะจำไม่ได้แล้ว คุณยังต้องจำคำย่อตำแหน่งภาษาอังกฤษของบุคคลนั้นๆ ด้วย เพราะชื่อตำแหน่งแบบเต็มๆ มันอาจจะยาวเกินไป เราจึงนิยมใช้คำย่อเพื่อเรียกชื่อตำแหน่งนั้นๆ มากกว่า

ซึ่งความสำคัญที่จำเป็นต้องใช้คำย่อที่เรามักจะคุ้นเคยและได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ เลยก็คือ การทำงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล นั่นเองค่ะ

ตำแหน่งภาษาอังกฤษที่ต้องเจอในการทำงาน

คำย่อ, ตำแหน่ง, ภาษาอังกฤษ, การติดต่อสื่อสาร, ความสำคัญ, จำเป็นต้องใช้, Manager, Senior, พนักงาน

ในฐานะของคนทำงานที่เคยเห็นคำย่อตำแหน่งภาษาอังกฤษต่างๆ ผ่านตามาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังมีคนทำงานส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ว่า...คำย่อเหล่านี้คือตำแหน่งอะไร? ย่อมาจากคำว่าอะไรบ้าง? ดังนั้นวันนี้เราจึงได้คัดเลือกคำย่อตำแหน่งภาษาอังกฤษที่มักจะพบบ่อยๆ มาให้ทุกคนได้จดจำ เรียนรู้และเข้าใจกันว่าแต่ละคำนั้นย่อมาจากคำว่าอะไร? มีความสำคัญ และทำหน้าที่อะไรในบริษัทกันบ้าง?

1. MD ย่อมาจาก Managing Director หมายถึง กรรมการผู้จัดการ
2. CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. BD ย่อมาจาก Board of Directors หมายถึง คณะกรรมการผู้บริหาร
4. CFO ย่อมาจาก Chief Financial Officer หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท
5. CIO ย่อมาจาก Chief Investment Officer หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุนหรือกองทุนของบริษัท
6. CTO ย่อมาจาก Chief Technology Officer หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดทางด้านฝ่ายเทคโนโลยี
7. COO ย่อมาจาก Chief Operating Officer หมายถึง กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
8. VC ย่อมาจาก Vice Chairman หมายถึง รองประธานกรรมการ
9. VP ย่อมาจาก Vice President หมายถึง รองประธาน
10. GM ย่อมาจาก General Manager หมายถึง ผู้จัดการทั่วไป
11. HRM ย่อมาจาก Human Resources Manager หมายถึง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12. HR ย่อมาจาก Human Resources หมายถึง ฝ่ายบุคคล
13. PM ย่อมาจาก Project Manager หมายถึง ผู้จัดการโครงการ
14. PA ย่อมาจาก Personal Assistant หมายถึง ผู้ช่วยส่วนตัว
15. PR ย่อมาจาก Public Relations หมายถึง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
16. QC ย่อมาจาก Quality Control หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
17. QA ย่อมาจาก Quality Assurance หมายถึง เจ้าหน้าฝ่ายที่ประกันคุณภาพสินค้า
18. SA ย่อมาจาก System Analyst หมายถึง นักวิเคราะห์ระบบ
19. Sup. ย่อมาจาก Supervisor หมายถึง ผู้ดูแล
20. Sr ย่อมาจาก Senior หมายถึง พนักงานระดับสูง มักใช้ร่วมกับตำแหน่งต่างๆ เช่น Senior Manager ซึ่งหมายถึงลำดับขี้นที่สูงกว่า Manager หนึ่งขั้นหรือมีความอาวุโสกว่า
21. Jr ย่อมาจาก Junior หมายถึง พนักงานระดับเริ่มต้น มักใช้ร่วมกับตำแหน่งต่างๆ เช่นเดียวกับ Senior แต่ลำดับขั้นจะต่ำกว่าตำแหน่งที่นำมาใช้ร่วมเช่น Junior manager เป็นต้น
22. Asst. ย่อมาจาก Assistant หมายถึง ผู้ช่วย มักใช้ร่วมกับตำแหน่งต่างๆ คล้ายกับ Senior และ Junior แต่เมื่อใช้ร่วมแล้วก็จะมีความหมายที่แปลว่าผู้ช่วย เช่น Assistant Manager หรือผู้ช่วยผู้จัดการ
23. R&D ย่อมาจาก Research & Development หมายถึง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
24. DIRECTOR R&D ย่อมาจาก Director of Research and Development หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher