"ปฏิรูป" กับ "ปฏิวัติ" ต่างกันอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่!

ปฏิรูป, ปฏิวัติ, ต่างกันอย่างไร, ความแตกต่าง, การเปลี่ยนแปลง, Reform, Revolution, รัฐประหาร

"ปฏิรูป" คืออะไร?

ปฏิรูป, ปฏิวัติ, ต่างกันอย่างไร, ความแตกต่าง, การเปลี่ยนแปลง, Reform, Revolution, รัฐประหาร

ต้องบอกเลยว่าปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวและการชุมนุมของคณะราษฎรที่ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล ทำให้เกิดเป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนสงสัยว่า "ปฏิรูป" กับ "ปฏิวัติ" ต่างกันอย่างไร? วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะ!

ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าแนวคิดของการปฏิรูปและการปฏิวัตินั้นจะก่อให้เกิดแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนวัตกรรม ซึ่งความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกระบวนการทั้งสองนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการบรรลุเป้าหมายนั่นเอง

"ปฏิรูป" กับ "ปฏิวัติ" ต่างกันอย่างไร?

ปฏิรูป, ปฏิวัติ, ต่างกันอย่างไร, ความแตกต่าง, การเปลี่ยนแปลง, Reform, Revolution, รัฐประหาร

เมื่อเราพูดถึงเรื่องของ "การเมือง" ก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเมืองอยู่มากมาย และจะมีอยู่สองคำที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ นั่นก็คือคำว่า "ปฏิรูป" กับ "ปฏิวัติ" แล้วมันต่างกันอย่างไรล่ะ?

คำว่าปฏิรูป ภาษาอังกฤษเรียกว่า Reform ความหมายของมันก็คือ การจัดรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นนิยามของการปฏิรูปนั้นไม่ใช่การพัฒนา แต่เป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป เพื่อให้ผลประโยชน์ทุกฝ่าย นอกจากนี้คำว่าปฏิรูปไม่ได้ใช้แค่กับการเมืองเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์อื่นได้ด้วย เช่น การปฏิรูปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์, การปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น

คำว่าปฏิวัติ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Revolution ความหมายของมันก็คือ การกระทำความรุนแรงต่อโครงสร้าง ระบบ สถาบัน ฯลฯ ทางสังคมการเมือง จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กล่าวคือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั้งระบอบ ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวผู้นำ หรือคณะรัฐบาลแต่อย่างใด

หากจะยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ในประเทศไทยเรานี่เอง ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเรานั้นเกิดการปฏิวัติขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในครั้งนั้น มีการเปลี่ยนระบอบการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช กลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้นำและคณะรัฐบาล โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองใหม่ทั้งระบบ หลังจากนั้นมาก็มีเหตุการณ์ยึดอำนาจต่างๆ นานาตามที่เราได้ทราบกัน แต่นั่นไม่ได้เรียกว่าการปฏิวัติ มันคือการ "รัฐประหาร" เป็นเพียงการเปลี่ยนผู้นำ หรือคณะรัฐบาลเท่านั้น

สรุปแล้วปฏิรูปกับปฏิวัติ ต่างก็คือการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปก็ต่างจากการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ

ปฏิรูป คือ คงรูปแต่เปลี่ยนปรับปรุงเนื้อหาสาระใหม่
ปฏิวัติ คือ ทำลายสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วสร้างสิ่งใหม่

ปฏิรูป ต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจจากฝ่ายที่ครองอำนาจที่ต้องถูกปฏิรูป และร่วมมือกับฝ่ายเรียกร้องให้ปฏิรูป
ปฏิวัติ ต้องอาศัยพลังและการต่อสู้ของคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าทำลายสิ่งที่เป็นอยู่ ในขณะที่ฝ่ายที่ครองอำนาจไม่ยินยอมเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้านทานไม่อยู่

ปฏิรูป คนที่ครองอำนาจอยู่อาจควบคุมและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อยู่บ้าง
ปฏิวัติ คนที่ครองอำนาจอยู่เดิมสูญเสียอำนาจไปหมดสิ้น

ปฏิรูป ไม่มีวันเกิด หากคนที่ครองอำนาจไม่ให้ความร่วมมือ
ปฏิวัติ เกิดขึ้นได้ เมื่อคนที่ครองอำนาจไม่ให้ความร่วมมือ แต่ก็พ่ายแพ้ไป

ขอบคุณข้อมูลจาก CATDUMB NEWS, ไทยโพสต์

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher