"ช้อปดีมีคืน" เช็คเลยใครมีสิทธิ์บ้าง ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ซื้ออะไรได้?

ช้อปดีมีคืน, ลดหย่อนภาษี, ซื้ออะไรได้, โครงการ, สินค้า, บริการ, มาตรการ, สิทธิ์, ภาษี

ทำความรู้จักโครงการ "ช้อปดีมีคืน"

ช้อปดีมีคืน, ลดหย่อนภาษี, ซื้ออะไรได้, โครงการ, สินค้า, บริการ, มาตรการ, สิทธิ์, ภาษี

"ช้อปดีมีคืน" ใครมีสิทธิ์บ้าง? ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร? ซื้ออะไรได้บ้าง? มาทำความเข้าใจโครงการช้อปดีมีคืน 2563 ให้ชัดเจนกันค่ะ

สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน คือ หนึ่งในมาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี 2563 (คล้ายช้อปช่วยชาติในปีก่อนๆ) โดยการให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการพร้อมเก็บหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยรวมใบเสร็จกันแล้วไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามลำดับขั้นบันได สูงสุดที่ 10,500 บาท โดยจะต้องซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น และจะใช้ลดหย่อนภาษีรายได้ของปี 2563 ได้ตอนช่วงเดือน มีนาคม 2564

เช็คเลยใครมีสิทธิ์บ้าง ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ซื้ออะไรได้?

ช้อปดีมีคืน, ลดหย่อนภาษี, ซื้ออะไรได้, โครงการ, สินค้า, บริการ, มาตรการ, สิทธิ์, ภาษี

ก่อนออกจากบ้านไปเที่ยววันหยุดยาว 19-20-21-22 พฤศจิกายนนี้ มาเช็คกันอีกทีว่าโครงการ "ช้อปดีมีคืน" นี้ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง? และใครที่มีสิทธิ์ได้ลดหย่อนภาษีตามมาตรการบ้าง?

มาตรการช้อปดีมีคืน อีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบ VAT โดยเป็นการซื้อสินค้าเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2563 ที่จะต้องยื่นในเดือนมีนาคม 2564 โดยมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่จะต้องซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT เท่านั้น และสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

ใครได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืนได้บ้าง?

ช้อปดีมีคืน, ลดหย่อนภาษี, ซื้ออะไรได้, โครงการ, สินค้า, บริการ, มาตรการ, สิทธิ์, ภาษี

ช้อปดีมีคืน เป็นมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ซื้อและคิดอัตราภาษีคืนตามระดับเงินสุทธิในแต่ละปี

ซึ่งหากลองคำนวณสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีสูงสุดตามระดับรายได้ ดังนี้

ช้อปดีมีคืน, ลดหย่อนภาษี, ซื้ออะไรได้, โครงการ, สินค้า, บริการ, มาตรการ, สิทธิ์, ภาษี

- เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม
- เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

ช้อปดีมีคืน ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง?

ช้อปดีมีคืน, ลดหย่อนภาษี, ซื้ออะไรได้, โครงการ, สินค้า, บริการ, มาตรการ, สิทธิ์, ภาษี

- สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หนังสือ (ยกเว้นนิตยสาร, หนังสือพิมพ์ และ e-Book)
- สินค้าโอทอป (OTOP)

สินค้าและบริการอะไรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ?

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สุรา, เบียร์ และไวน์
- ค่าน้ำมันและก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ
- หนังสือพิมพ์, นิตยสาร และ e-Book
- ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว, ที่พัก และโรงแรม
- ยาสูบและบุหรี่
- ยานพาหนะรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และเรือ
- สลากกินแบ่งรัฐบาล

ต้องมีการเอกสารอะไรบ้าง?

ช้อปดีมีคืน, ลดหย่อนภาษี, ซื้ออะไรได้, โครงการ, สินค้า, บริการ, มาตรการ, สิทธิ์, ภาษี

แม้การเข้าโครงการ "ช้อปดีมีคืน" จะไม่ต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ สิ่งที่ลืมไม่ได้คือการขอเอกสารเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี

- ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT
- ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

เงื่อนไขที่ต้องรู้

ช้อปดีมีคืน, ลดหย่อนภาษี, ซื้ออะไรได้, โครงการ, สินค้า, บริการ, มาตรการ, สิทธิ์, ภาษี

- ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด คือช่วงวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ในเดือนมีนาคม 2564
- ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง
Jobs aSearcher