OKN Service Company Limited

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 5 ปี ในด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาพนักงานบุคลากรในรูปแบบ Headhunter ช่วยลูกค้าบริษัทองค์กรต่างๆ ในการสรรหาพนักงานบุคลากรประจำบริษัท และช่วยผู้ที่สนใจหางานประจำ ผู้สมัครงาน ได้งานประจำในสายงาน รับประจำโดยตรง ไม่ใช่ outsource หรือ subcontract รายได้ดี สวัสดิการดี งานถูกกฎหมาย ไม่ใช่งานขายตรงหรือขายประกัน บริษัทมั่งคงและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังมีบริการ Consultant ที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO9001,14001 GMP HACCP และระบบคุณภาพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การตรวจติดตาม การขอรับรองระบบคุณภาพใหม่หรือการ upgrade ระบบฯจากประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด มีกลุ่มลูกค้า/บริษัท/องค์กรชั้นนำต่างๆ ที่ไว้วางใจเรียกใช้บริการตลอดมา มากกว่า 50 ราย.... "มุ่งบริการ เน้นคุณภาพ เรื่องคน เรื่องงาน ไว้ใจ..โอเคเอ็น"

งาน

Factory Manager 100K ทำงานจันทร์-ศุกร์ ประจำที่สมุทรสาคร (นิคมฯ)
Factory Manager 100K ทำงานจันทร์-ศุกร์ ประจำที่สมุทรสาคร (นิคมฯ)

เกษตร / จัดสวน / ปศุสัตว์ / ประมง / เหมืองแร่

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 16/10/2019

Purchasing Manager ประจำโรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี ทำงานจันทร์-ศุกร์ up to 80K
ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 08/10/2019

RD Manager ประจำโรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี ทำงานจันทร์-ศุกร์ up to 80K
RD Manager ประจำโรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี ทำงานจันทร์-ศุกร์ up to 80K

วิทยาศาสตร์ / Lab / วิจัยพัฒนา

ศรีราชา , ชลบุรี

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 08/10/2019

QA Manager ประจำโรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี ทำงานจันทร์-ศุกร์ up to 80K
QA Manager ประจำโรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี ทำงานจันทร์-ศุกร์ up to 80K

เกษตร / จัดสวน / ปศุสัตว์ / ประมง / เหมืองแร่

ศรีราชา , ชลบุรี

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 08/10/2019

HR Manager ประจำโรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี 100K++
HR Manager ประจำโรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี 100K++

ทรัพยากรบุคคล / งานสรรหาบุคลากร

ศรีราชา , ชลบุรี

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 08/10/2019

HR Manager สนญ.สาทร กรุงเทพฯ ทำงานจันทร์-ศุกร์ 100K++
HR Manager สนญ.สาทร กรุงเทพฯ ทำงานจันทร์-ศุกร์ 100K++

ทรัพยากรบุคคล / งานสรรหาบุคลากร

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 08/10/2019

QMR (ISO9001/14001, BRC, GMP, HACCP) ประจำนิคมฯสินสาคร สมุทรสาคร ทำงานจันทร์-ศุกร์* 50K-70K++
QMR (ISO9001/14001, BRC, GMP, HACCP) ประจำนิคมฯสินสาคร สมุทรสาคร ทำงานจันทร์-ศุกร์* 50K-70K++

เกษตร / จัดสวน / ปศุสัตว์ / ประมง / เหมืองแร่

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

Sale Executive/Sale Specialist โรงงานโคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร จันทร์-ศกุร์* 40K-60K ไม่รวมค่าคอมฯ
ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

Assistant Sale Manager โรงงานโคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร จันทร์-ศกุร์* 65K-75K ไม่รวมค่าคอมฯ
ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

Programmer (.Net, C#, SQL) สุขสวัสดิ์ (แถวรพ.เปาโลพระประแดง) ทำงานจันทร์-ศุกร์*
Programmer (.Net, C#, SQL) สุขสวัสดิ์ (แถวรพ.เปาโลพระประแดง) ทำงานจันทร์-ศุกร์*

คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์

พระสมุทรเจดีย์ , สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

Senior Programmer สุขสวัสดิ์-พระสมุทรเจดีย์ ทำงานจันทร์-ศุกร์*
Senior Programmer สุขสวัสดิ์-พระสมุทรเจดีย์ ทำงานจันทร์-ศุกร์*

คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์

พระสมุทรเจดีย์ , สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

Programmer (VB.Net, C++, C#, JAVA) บางนาตราด กม.18 ศรีวารี-บางเสาธง ทำงานจันทร์-เสาร์
Programmer (VB.Net, C++, C#, JAVA) บางนาตราด กม.18 ศรีวารี-บางเสาธง ทำงานจันทร์-เสาร์

คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (Legal Compliance) สาทร-บางรัก ทำงานจันทร์-ศุกร์
ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

Innovation&Architect (IT) Manager ออฟฟิศรัชดา-สุทธิสาร หยุดเสาร์-อาทิตย์
Innovation&Architect (IT) Manager ออฟฟิศรัชดา-สุทธิสาร หยุดเสาร์-อาทิตย์

คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

Senior Web Developer (C#, .Net, Framework) ประจำสำนักงานใหญ่ MRT ห้วยขวาง-สุทธิสาร ทำงานจันทร์-ศุกร์
Senior Web Developer (C#, .Net, Framework) ประจำสำนักงานใหญ่ MRT ห้วยขวาง-สุทธิสาร ทำงานจันทร์-ศุกร์

คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

Cloud Administrator ประจำสำนักงานใหญ่ MRT ห้วยขวาง-สุทธิสาร ทำงานจันทร์-ศุกร์
Cloud Administrator ประจำสำนักงานใหญ่ MRT ห้วยขวาง-สุทธิสาร ทำงานจันทร์-ศุกร์

คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 24/09/2019

ข้อมูลบริษัท

 • หมวดหมู่ธุรกิจ:ธุรกิจ ที่ปรึกษา
 • ประเภทการจ้างงาน:ประจำ
 • ที่อยู่:คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์:0646401258
 • Email:hr@oknservice.com
 • Website: www.oknservice.com
 • Facebook: http://www.facebook.com/oknservice
 • LINE: 0646401258

เวลาทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 น. - 17:30 น.
วันอังคาร 08:30 น. - 17:30 น.
วันพุธ 08:30 น. - 17:30 น.
วันพฤหัสบดี 08:30 น. - 17:30 น.
วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

สวัสดิการบริษัท

 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - กองทุนกู้ฉุกเฉิน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • - ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • - ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - เงินรางวัลจากการขาย
 • - ค่าทันตกรรม
 • - ประกันกลุ่ม
 • - ประกันสุขภาพพนักงาน
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ปรับเงินเดือนตามประเมินผลงานแต่ละบุคคลต่อปี
 • - ประกันชีวิต
 • - ค่าเสื่อมรถ / ค่าน้ำมัน
 • - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • - เงินโบนัสตามผลงาน
 • - เงินสมทบประกันสังคม
 • - วันหยุดตามประเพณี
 • - วันหยุดประจำสัปดาห์
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี

บริษัทที่น่าสนใจ

บริษัท ไทยปรีดา เทรดดิ้ง

ธุรกิจ อื่นๆ

รัษฎา , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต

ยูนิทีวีเวล

ธุรกิจ อุตสาหกรรมเคมี-พลาสติก

ช่องนนทรี , เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

ธุรกิจ อุตสาหกรรมเคมี-พลาสติก

บางโพงพาง , เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

TOC Green Energy Co.,Ltd.

ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า

ทุ่งสองห้อง , เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

OKN Service Company Limited

ธุรกิจ ที่ปรึกษา

ลาดพร้าว , เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ไวซ ซอฟท์ จำกัด

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

บางจาก , เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

บทความและข่าวสาร

3 มุมมองที่ต้องหนักใจของพนักงานไอที

3 มุมมองที่ต้องหนักใจของพนักงานไอที

คงต้องยอมรับว่าพนักงานไอทีเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นประเทศใด ธุรกิจใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านไอที..........
Read more
วันกองทัพเรือ

วันกองทัพเรือ

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงแบ่งแยกการรบออก และได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 เป็นวันกองทัพเรือ จวบจนปัจจุบัน..........
Read more
เคล็ดไม่ลับ! หางานไอทีได้งานดีๆ ตรงใจ ด้วย 5 ข้อง่ายๆ

เคล็ดไม่ลับ! หางานไอทีได้งานดีๆ ตรงใจ ด้วย 5 ข้อง่ายๆ

ในยุคนี้สมัยนี้ ต้องบอกเลยว่างานไอทีเป็นสายงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ซึ่งองค์กรหลายๆ องค์กรต่างก็จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี และต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานไอทีให้เข้ามาร่วมทำงานกับองค์กร..........
Read more
พนักงานไอทีต้องทำงานอย่างไร ให้เข้าตาเจ้านาย

พนักงานไอทีต้องทำงานอย่างไร ให้เข้าตาเจ้านาย

ในโลกของการทำงาน ทุกคนต่างแข่งขันกันเพื่อต้องการที่จะเติบโต พนักงานไอทีเองก็เช่นกัน พวกเขาต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องการประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ..........
Read more
ไม่ยากอย่างที่คิด! 3 วิธีบริหารพนักงานไอที

ไม่ยากอย่างที่คิด! 3 วิธีบริหารพนักงานไอที

คงต้องยกให้พนักงานไอทีเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยม และกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากที่สุด เพราะไม่ว่าใครๆ ก็ต้องใช้เทคโนโลยี..........
Read more
6 สิ่งที่เจ้านายไม่ควรขอจากพนักงานไอที

6 สิ่งที่เจ้านายไม่ควรขอจากพนักงานไอที

ในโลกของการทำงาน มีสิ่งหนึ่งที่พนักงานไอทีทุกคนอยากได้มากที่สุดก็คือการมีเจ้านายที่ดี เพราะมันจะเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่ 1 เลยล่ะ! ซึ่งการมีเจ้านายที่ดีจะช่วยให้พนักงานไอทีมีความรู้สึกอยากมาทำงาน..........
Read more
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 นับตั้งแต่นั้น..........
Read more
หัวร้อนหรอ? 10 วิธี จัดการกับความโกรธเมื่อเกิดปัญหาในที่ทำงาน

หัวร้อนหรอ? 10 วิธี จัดการกับความโกรธเมื่อเกิดปัญหาในที่ทำงาน

ในโลกของการทำงานที่ทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ และเกิดปัญหามากมายสารพัด ไม่ว่าจะมาจากลูกค้า เจ้านาย หรือแม้กระทั้งเพื่อนร่วมงาน มีทั้งความเครียด ความเร่งรีบ ความกดดัน การแข่งขัน การเผชิญหน้า ฯลฯ..........
Read more
วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน..........
Read more