บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท

Crystal Software Group เป็นกลุ่มบริษัทผู้นำ ผู้ผลิต ซอฟท์แวร์ระบบบัญชี และการบริหารที่มี Market Share มากที่สุดในประเทศ ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Native Windows โดยติดตั้งซอฟท์แวร์ ให้กับบริษัทชั้นนำ ไปแล้วมากมาย ทั้งรุ่น Stand Alone, LAN, Client /Server และในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุค SOA (service Oriented Architecture) ด้วย Crystal Online Solution นวัตกรรมใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ขยายการทำงานให้ไร้ขีดจำกัด ทำงานได้ทุกสถานที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับยุค mobile อย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่โดดเด่น มีความสามารถสูง จนกล้าเปรียบเทียบกับซอฟท์แวร์ต่างประเทศคือ FORMA ERP และ FORMULA ERP ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงาน Trading และการผลิต อาทิ ระบบการผลิต , ระบบบัญชี SUPER GL, ระบบงานขายและวิเคราะห์การขาย SO , ระบบบริหารสินค้าคงคลัง IC, ระบบลูกหนี้ AR, ระบบจัดซื้อ PO, ระบบเจ้าหนี้ AP, ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร CQ และระบบสินทรัพย์ถาวร FA เป็นระบบบัญชีที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชีอย่างแท้จริง ถูกต้องตามหลักภาษี และสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง เรียนรู้ง่าย และสามารถใช้งานได้จริง จนยากที่ซอฟท์แวร์ตัวใดๆ จะเทียบได้ ไม่ว่าจะเป็นซอฟท์แวร์ภายใน หรือต่างประเทศ ที่ระดับราคาใดๆ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Enterprise) มีผลิตภัณฑ์ในชุด FORMA ERP (Enterprise Resource Planning) ประกอบด้วย FORMA TRD (Trading) ซึ่งสามารถต่อขยายไปจนถึงระบบบริหารการผลิต FORMA MRP ( Material Requirement Planning) อันเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง การบริหารงาน และมีลักษณะการดำเนินธุรกิจในสไตล์เอเชีย แต่ได้มาตรฐานสากล FORMA ERP ทำงานด้วยเทคโนโลยี Client/Server และสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ LINUX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ที่กำลังได้รับการยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยงบประมาณการลงทุนด้าน Hardware และ Database ที่ต่ำกว่า 5-10 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในระบบ Client/Server ในอดีต ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Proprietary OS ของ Hardware Vendor ค่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่ขนาดเท่าๆ กันโดย FORMA ERP บนระบบปฏิบัติการ LINUX ทำงานบนเครื่อง PC Intel base platform สามารถรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้านTransactions เป็นระบบที่ชัดเจนเรียบง่ายและลดขั้นตอนอย่างถึงที่สุด ทั้งยังถูกต้องตรงตามหลักการบัญชี และภาษีอากร นอกจากนั้นยังสามารถ Implement ง่าย ใช้งานง่าย ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT รวมทั้งการรับ Customize และ Modify เพิ่มเติม โดยทีมงานของผู้ผลิตเองอย่างรวดเร็วและถูกใจ จึงได้รับความไว้วางใจจาก หลายองค์กรทั้งองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน FORMULA ERP และ FORMA ERP ได้รับการออกแบบ ตามหลัก Software Engineering โดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรง และออกแบบฐานข้อมูลตามหลัก E-R Model ( James Martin) และ Relational Model (CJ.DATE) ซอฟท์แวร์ของบริษัทจึงมีโครงสร้างที่ทันสมัย ยืดหยุ่นดูแลบำรุงรักษาง่าย แสดงให้เห็นว่าบริษัทเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ (Maintenance Agreement) จากบริษัทก็จะมีการบริการที่เน้นเฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากบริการพื้นฐาน และจากการสำรวจความพอใจของลูกค้าปรากฏว่า ลูกค้าที่ซื้อบริการบำรุงรักษาซอพท์แวร์ (MA) มีความพึงพอใจสูงถึงสูงมาก ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ การบริการดูแลเพิ่มเป็นพิเศษ ขณะนี้บริษัทได้เปิดสายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมระบบต่างๆ ที่ เชื่อมโยงกับระบบงานธุรกิจหลักเพิ่มเติม เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการผลิตซอฟท์แวร์ ด้านธุรกิจของไทยที่มีคุณภาพและทดแทนซอฟท์แวร์ต่างประเทศที่มีราคาแพงแต่กลับใช้งานยุ่งยาก หรือไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งบริษัทได้นำเทคโนโลยีด้าน Internet มาผนวกกับ ซอฟท์แวร์ในเครือ ด้วย Crystal Online Solution เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเติบโตคู่ไปกับโลกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง

งาน

พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี

งานบัญชี

หัวหมาก , เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 26/12/2019

Programmer C# / python/ golang/ Android / ios / Facebook
Programmer C# / python/ golang/ Android / ios / Facebook

คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์

หัวหมาก , เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด

อัพเดตเมื่อ 26/12/2019

ข้อมูลบริษัท

 • หมวดหมู่ธุรกิจ:ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประเภทการจ้างงาน:ประจำ
 • ที่อยู่:หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์:027-321-9000
 • Email:pakmaan730856@gmail.com
 • Website: https://www.crystalsoftwaregroup.com/

เวลาทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 น. - 17:30 น.
วันอังคาร 08:30 น. - 17:30 น.
วันพุธ 08:30 น. - 17:30 น.
วันพฤหัสบดี 08:30 น. - 17:30 น.
วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.
วันเสาร์ 08:30 น. - 17:30 น.

สวัสดิการบริษัท

 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - กองทุนกู้ฉุกเฉิน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
 • - ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - เงินสนับสนุนคลอดบุตร
 • - เงินสนับสนุนงานสมรส
 • - เงินสนับสนุนงานฌาปนกิจศพ
 • - เงินโบนัสตามผลงาน
 • - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • - กองทุนทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน
 • - เงินสมทบประกันสังคม
 • - วันลาป่วย
 • - วันหยุดตามประเพณี
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • - ลากิจ

บริษัทที่น่าสนใจ

เลนโซ่ วีล จำกัด

ธุรกิจ อุตสาหกรรมยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์

คลองตันเหนือ , เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

SDL INC.

ธุรกิจ บริการ

บางซื่อ , เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

เวิร์ล โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจ อื่นๆ

ลาดพร้าว , เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ไจแอนท์ พอยท์

ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.

ลาดพร้าว , เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม

สีกัน , เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

บทความและข่าวสาร

วันกองทัพไทย

วันกองทัพไทย

วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย..........
Read more
วิธีการพัฒนา Digital Skill หนทางสู่ความสำเร็จ!

วิธีการพัฒนา Digital Skill หนทางสู่ความสำเร็จ!

โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร..........
Read more
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย หรืออีกพระนามที่ไม่ค่อยมีใครทราบ คือ พ่อขุนรามราช ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษา..........
Read more
วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

จุดประสงค์ในการมีวันครูแห่งชาติ ก็เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา..........
Read more
Digital Skill มีความสำคัญอย่างไรในที่ทำงานยุคใหม่?

Digital Skill มีความสำคัญอย่างไรในที่ทำงานยุคใหม่?

คงต้องยอมรับว่าในสถานประกอบการยุคใหม่ Digital Skill นั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากในอนาคต เพราะยุคดิจิตอลกำลังขยายตัวไปทุกพื้นที่ในชีวิตของเรา ไม่ใช่แค่คนที่ต้องทำงานไอทีเท่านั้น..........
Read more
5 เรื่องที่ HR ควรรู้! ก่อน Recruit คนหางานไอที

5 เรื่องที่ HR ควรรู้! ก่อน Recruit คนหางานไอที

เป็นที่ทราบกันดีว่างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) นั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะทุกองค์กรต่างก็ขับเคลื่อนด้วยพนักงาน แล้วผู้ที่จะทำหน้าที่คัดสรรตลอดจนดูแลพนักงาน..........
Read more
HR จะช่วย Reskill บุคลากรอย่างไรให้สอดรับกับองค์กรยุคใหม่

HR จะช่วย Reskill บุคลากรอย่างไรให้สอดรับกับองค์กรยุคใหม่

ในโลกยุคที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน นวัตกรรมหลายอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและกำลังเข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่แรงงานคนก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่..........
Read more
วันการบินแห่งชาติ

วันการบินแห่งชาติ

ที่มาของวันการบินแห่งชาตินั้น เริ่มต้นมาจากปี พ.ศ. 2454 ที่ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)..........
Read more
วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

"วันเด็กแห่งชาติ" ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563..........
Read more