Why is your job not a “career” job?อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

ทำไมงานของคุณไม่ใช่งาน "อาชีพ"?

คุณต้องเข้าใจก่อนว่า job หมายถึง อาชีพเฉพาะเจาะจง เช่น ทหาร อัยการ ตำรวจ นักการเมือง ฯลฯ ที่ เป็นอะไรก็ตามที่เราใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้ให้เรา
ส่วน career หมายถึง สิ่งที่เราทำเพื่อไล่ตามความฝัน หรือเป็นเป้าหมายในชีวิตเรา
อาจจะเป็นความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงานหลัก ที่มีขั้นตอนการเจริญเติบโตในหน้าที่ตำแหน่ง เช่น วิศวกรปิโตร เป็นต้น


1.Motivations (แรงจูงใจ)

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - สิ่งของปรนเปรอชีวิต
career - การเติมเต็มความต้องการ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้


2.Earning (สิ่งที่ได้ )

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - เงิน
career - ประสบการณ์ชีวิต
 


3.Progress (ความก้าวหน้า)

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - ไม่เคยจะชัดเจน ไม่รู้จะเดินไปทางไหนต่อ จะเป็นอะไรต่อดี
career - มีลำดับความก้าวหน้าในสายงานชัดเจน


4.Risk (ความเสี่ยง)

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - ค่อนข้างมั่นคง แต่ก็อาจมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น บริษัทล้มละลาย เจ้านายอยากได้คนใหม่ 
career - ความเสี่ยงจะลดลงได้ก็ต่อเมื่อเราวางแผนครอบคลุม เรามีทักษะที่ดีและมีการพัฒนาในหน้าที่การงานเราอยู่เสมอ
 


5.Rewards (รางวัล) 

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - ระยะสั้น อาจหมายถึง โบนัส
career - ระยะยาว เช่น ความก้าวหน้าในตำแหน่ง (การได้เลื่อนขั้น)


6.Satisfaction (ความพึงพอใจ) 

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - ออกจากงานด้วยความหงุดหงิด
career - ออกจากงานอย่างมีความสุข


7.Monday (วันจันทร์) 

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - ไม่อยากไปเลย เหนื่อย
career - พร้อมทำงานแล้วจ้า


8.Values (คุณค่าของบริษัท)

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - ไม่สนใจ
career - สนับสนุนเต็มที่


9.Journey (การเดินทาง)

อาชีพ, job, career, งาน, อาชีพ, ตำแหน่ง, งานในฝัน, career path, ความก้าวหน้า

job - งานหนัก น่าเบื่อ
career - สนุก พร้อมเข้าร่วมด้วย
 


aSearcherOther News

9 ข้ออ้างมาสายยังไงให้เจ้านายไม่ด่า!
9 ข้ออ้างมาสายยังไงให้เจ้านายไม่ด่า!

บอกเลยว่าการขาด - ลา -มาสาย เป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทจะพิจารณาโบนัสสิ้นปีด้วยนะ

16 Oct 2019

ผู้นำอะควรมี แต่ถ้านิสัยไม่ดีไม่มีก็ได้! Past 2
ผู้นำอะควรมี แต่ถ้านิสัยไม่ดีไม่มีก็ได้! Past 2

ผู้นำที่ไม่ดีอยู่ด้วยและปั่นทอนจิตใจ

16 Oct 2019