ข่าว : หากนายจ้างมีสำนักงานหลายสาขาจะยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน

กองทุนเงินทดแทน หากนายจ้างมีสำนักงานหลายสาขาจะยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน  

(เผยแพร่ข้อมูลโดย : เว็บไซต์ aSearcher)
(ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ประกันสังคม)


Share :

Category : ประกาศ

Tags : ประกาศ

Other News

9 ทักษะ เด็กจบใหม่ถ้ามีแล้วการทำงานจะง่ายขึ้น!
9 ทักษะ เด็กจบใหม่ถ้ามีแล้วการทำงานจะง่ายขึ้น!

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ว่าเราเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม แต่อย่าลืมว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้โลกของการทำงาน โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน แข่งกันเพื่อความอยู่รอด..........

21 Jan 2020

3 ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิตอล ที่มนุษย์เงินเดือนในอนาคตต้องมี!
3 ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิตอล ที่มนุษย์เงินเดือนในอนาคตต้องมี!

ด้วยความรวดเร็วของเครื่องมือสื่อสาร รวมถึงความทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงที่ไปเร็วแบบติดจรวด ส่งผลโดยตรงให้ "ทักษะการทำงานในโลกธุรกิจยุคดิจิตอล" ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก..........

21 Jan 2020