ข่าว : SMS แจ้งเตือนผู้ประกันตน มาตรา39 ส่งเงินสมทบทุกเดือน


SMS แจ้งเตือนผู้ประกันตน มาตรา39 ส่งเงินสมทบทุกเดือน ก่อนสิ้นสภาพ!

SMS แจ้งเตือนผู้ประกันตน

(เผยแพร่ข้อมูลโดย : เว็บไซต์ aSearcher)
(ขอคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ประกันสังคม)Share :

Category : ประกาศ

Tags : ประกาศ

Other News

นิสัย 5 อย่างของ คนโง่ ที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเด็ดขาด!
นิสัย 5 อย่างของ คนโง่ ที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเด็ดขาด!

นิสัย 5 อย่างของ คนโง่ ที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเด็ดขาด!

10 Dec 2019

วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคนพิการแห่งชาติ
วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคนพิการแห่งชาติ

"คนพิการ" เป็นกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดเรื่องร่างกาย บุคคลเหล่านี้ก็ช่วยพัฒนาสังคมได้

10 Dec 2019