ช้อปช่วยชาติ ลดภาษีได้ มนุษย์เงินเดือนไปตำด่วน!


ช้อปช่วยชาติ ลดภาษีได้ มนุษย์เงินเดือนไปตำด่วน!


" รู้ก่อนใคร! รายการลดหย่อนภาษี " 

ช้อปช่วยชาติ หรือ ค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง 2561-2562 หรือที่เรียกว่าเต็มๆ ว่า "ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ" ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿15,000 สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่าง 15 ธ.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2562 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการขายยางรถที่ผลิตในประเทศ หนังสือ (รวมถึง e-book) และสินค้า OTOP (รอประกาศเป็นกฎหมาย)

หลักฐานสำคัญที่คุณต้องใช้ เพื่อยื่นลดหย่อนภาษี ? ในการซื้อสินค้าทุกครั้ง คุณต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้า ซึ่งร้านดังกล่าวต้องเป็นผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และในใบกำกับภาษีต้องมีข้อความ ดังนี้


1.คำว่า “ใบกำกับภาษี” ที่เห็นได้เด่นชัด

2.ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า

3.ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)

4.หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)

5.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

6.จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง

7.วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8.ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

แต่ทั้งนี้ ใบกำกับภาษีดังกล่าว ต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีผู้ซื้อสินค้าหลายคนมาใช้หักลดหย่อนได้นะ


โดยมาตรการช้อปช่วยชาติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561– 15 มกราคม 2562

1.ยางรถยนต์ 
เฉพาะ “ยางรถยนต์” ที่ผลิตภายในประเทศ และใช้ยางพาราในประเทศ (ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์) เท่านั้น โดยบริษัทยางรถยนต์ที่เข้าร่วมมาตรการนี้จะมีสติ๊กเกอร์ หรือคูปองกำกับชัดเจน เพื่อรับรองว่า ยางรถยนต์ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการช้อปช่วยชาติ และค่ายยางรถยนต์ที่น่าจะเข้าข่ายตามเงื่อนไข อาทิ มิชลิน, บริดสโตน, ดันลอป, โยโกฮาม่า, ดีสโตน, Otani, VEERUBBER และ MAXXIS เป็นต้น


** แต่ทั้งนี้ ควรรอการประกาศชื่อค่ายยางรถยนต์อย่างเป็นทางการ จากกระทรวงการคลังอีกครั้ง


2.หนังสือ หรือ E-Book 
สำหรับหนังสือที่เข้าเงื่อนไขนี้ ต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นกระดาษเท่านั้น โดยเหตุผลที่ทำให้ “หนังสือ หรือ E-Book” ถูกระบุให้เป็นสินค้าที่ซื้อแล้ว นำมาลดหย่อนภาษีได้ (เป็นปีแรก) ก็เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี หนังสือ หรือ E-Book ในเงื่อนไขนี้ ไม่รวมถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสารนะจ๊ะคนดี

3.สินค้า OTOP 
เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร หรือส่งเสริมการสร้างงานและรายได้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทางภาครัฐจึงหวังกระตุ้นยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เพิ่มขึ้นด้วยมาตรการนี้ ประกอบกับหาซื้อสินค้า OTOP ในปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ก็ได้จัดโซนวางจำหน่ายสินค้า OTOP ไว้เช่นกัน
 
(credit: itax)


Other News

6 สิ่งที่เจ้านายไม่ควรขอจากพนักงานไอที
6 สิ่งที่เจ้านายไม่ควรขอจากพนักงานไอที

ในโลกของการทำงาน มีสิ่งหนึ่งที่พนักงานไอทีทุกคนอยากได้มากที่สุดก็คือการมีเจ้านายที่ดี เพราะมันจะเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่ 1 เลยล่ะ! ซึ่งการมีเจ้านายที่ดีจะช่วยให้พนักงานไอทีมีความรู้สึกอยากมาทำงาน..........

07 Dec 2019

ในอีก 5 ปี วงการการเงินเตรียมเลิกใช้ Password กันแล้ว!
ในอีก 5 ปี วงการการเงินเตรียมเลิกใช้ Password กันแล้ว!

วีซ่า เชื่อว่าอุตสาหกรรมการชำระเงินสามารถเปลี่ยนวิธีการระบุตัวตนเป็นวิธีอื่นนอกจากพาสส์เวิร์ดได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า..........

05 Dec 2019