7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


วันที่ 7 ธันวาคม 2521 (ค.ศ. 1978) วันประสูติของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กับ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หรือ พระองค์ภา ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งคนไทยต่างคุ้นเคยกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยเริ่มต้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2538 รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ อีกมากมาย


แต่รู้หรือไม่ว่า ในวันที่ 7 ธันวาคมของทุกปีนั้น เป็นวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521(ค.ศ. 1978) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ และยังถือว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย

ทั้งนี้เมื่อถึงวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์จะเสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศล อาทิ ทรงไถ่ชีวิตโค, ทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ ปลาและเต่า เป็นต้น


สำหรับในด้านการศึกษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
- ปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท สาขา Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขา Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น 4) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูOther News

วันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วัน Hug Day
วันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วัน Hug Day

ส่งท้ายปีกับวันของคู่รักเกาหลี 14 ธันวาคม วัน Hug Day วันที่คู่รักจะกอดกัน

16 Oct 2019

ข่าว : ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
ข่าว : ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ

ข่าว : ปรกันสังคม สิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ

16 Oct 2019