ไม่ได้มีแค่บัตรคนจน! รัฐบาลแจกอะไรบ้าง ปลายปี 2561ไม่ได้มีแค่บัตรคนจน! รัฐบาลแจกอะไรบ้าง ปลายปี 2561  

บัตรคนจน

" แจกขนาดนี้!!!! เงินมาจากไหนนนนน๊าาา? "

บัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิงหาคม 2561
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเดือนละ 50-100 บาท วงเงิน 673 ล้านบาท

กันยายน - ธันวาคม 2561
เปลี่ยนวงเงินบัตรคนจนให้กด ATM ได้ 100 -200 บาทสำหรับผู้ฝึกอาชีพ

พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 500 บาท วงเงิน 5,000 ล้านบาท

ธันวาคม 2561
แจกเงินค่าใช้จ่ายใช้จ่าย 500 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ วงเงิน 7,250 ล้านบาท

ธันวาคม 2561
ช่วยค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้ค่าจ่ายด้านสุขภาพอื่นของผู้สูงอายุ 1,000 บาท/ คน วงเงิน 3,500 ล้านบาท

ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562
ถ้าใช้ไฟไม่เกิน 230 บาท หรือใช้น้ำไม่เกิน 100 บาท ใช้ฟรีในเดือนนั้น วงเงิน 27,060 ล้านบาท

ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562
ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400/เดือน วงเงิน 920 ล้านบาท

สำหรับประชาชนทั่วไป /ผู้ที่เข้าเกณฑ์
พฤจิกายน 2561 (ผ่าน กม.)
เพิ่มเงินข้าราชการรับเบี้ยหวัด บำนาญน้อย/ขยายเพดาน วงเงินบำเหน็จดำรงชีพ ข้าราชการบำนาญอายุ70+ วงเงิน 2 หมื่นล้าน

15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562
ช็อปช่วยชาติลดภาษียางรถ ,หนังสือ, OTOP วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท สรรพากรคาดสูญภาษี 1,600 ล้านบาท

ตั้งแต่ธันวาคม 2561
เพิ่มค่าตอบแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจาก 600 เป็น 1,000 บาท ใช้งบเพิ่มจาก 4,218 เป็น 12,656 ล้านบาท

มาตกรการที่รอดำเนินการ / รออนุมัติ
สำหรับประชาชน
คืน VAT 5% ให้ผู้ของผ่านบัตรเดบิตไม่เกิน 2หมื่นบาท /คน ช่วงตรุษจีน 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอเสนอครม.)

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนลดแก๊สโซฮอล์ให้วินจักรยานยนต์รับจ้าง 3 บาท/ลิตร (ยังหาแหล่งเงินไม่ได้)

สำหรับผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐ
แจกซิมหรือเพิ่มเน็ตให้เข้าถึงข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิต (รอเสนอครม.)


Share :

Category : ประกาศ

Tags : ประกาศ

Other News

เว็บไซต์ ทำ presentation ง่ายๆ ไม่ง้อ Powerpoint
เว็บไซต์ ทำ presentation ง่ายๆ ไม่ง้อ Powerpoint

เว็บไซต์ ทำ presentation ง่ายๆ ไม่ง้อ Powerpoint

16 Oct 2019

13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล (International Lefthanders Day)
13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล (International Lefthanders Day)

ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ จะถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับคนที่ถนัดขวาใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะในโลกของเรามีประชากรที่ถนัดมือขวามากกว่าคนถนัดซ้าย..........

16 Oct 2019