ไม่ได้มีแค่บัตรคนจน! รัฐบาลแจกอะไรบ้าง ปลายปี 2561


ไม่ได้มีแค่บัตรคนจน! รัฐบาลแจกอะไรบ้าง ปลายปี 2561  

บัตรคนจน

" แจกขนาดนี้!!!! เงินมาจากไหนนนนน๊าาา? "

บัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิงหาคม 2561
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเดือนละ 50-100 บาท วงเงิน 673 ล้านบาท

กันยายน - ธันวาคม 2561
เปลี่ยนวงเงินบัตรคนจนให้กด ATM ได้ 100 -200 บาทสำหรับผู้ฝึกอาชีพ

พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 500 บาท วงเงิน 5,000 ล้านบาท

ธันวาคม 2561
แจกเงินค่าใช้จ่ายใช้จ่าย 500 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ วงเงิน 7,250 ล้านบาท

ธันวาคม 2561
ช่วยค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้ค่าจ่ายด้านสุขภาพอื่นของผู้สูงอายุ 1,000 บาท/ คน วงเงิน 3,500 ล้านบาท

ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562
ถ้าใช้ไฟไม่เกิน 230 บาท หรือใช้น้ำไม่เกิน 100 บาท ใช้ฟรีในเดือนนั้น วงเงิน 27,060 ล้านบาท

ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562
ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400/เดือน วงเงิน 920 ล้านบาท

สำหรับประชาชนทั่วไป /ผู้ที่เข้าเกณฑ์
พฤจิกายน 2561 (ผ่าน กม.)
เพิ่มเงินข้าราชการรับเบี้ยหวัด บำนาญน้อย/ขยายเพดาน วงเงินบำเหน็จดำรงชีพ ข้าราชการบำนาญอายุ70+ วงเงิน 2 หมื่นล้าน

15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562
ช็อปช่วยชาติลดภาษียางรถ ,หนังสือ, OTOP วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท สรรพากรคาดสูญภาษี 1,600 ล้านบาท

ตั้งแต่ธันวาคม 2561
เพิ่มค่าตอบแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจาก 600 เป็น 1,000 บาท ใช้งบเพิ่มจาก 4,218 เป็น 12,656 ล้านบาท

มาตกรการที่รอดำเนินการ / รออนุมัติ
สำหรับประชาชน
คืน VAT 5% ให้ผู้ของผ่านบัตรเดบิตไม่เกิน 2หมื่นบาท /คน ช่วงตรุษจีน 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 (รอเสนอครม.)

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนลดแก๊สโซฮอล์ให้วินจักรยานยนต์รับจ้าง 3 บาท/ลิตร (ยังหาแหล่งเงินไม่ได้)

สำหรับผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐ
แจกซิมหรือเพิ่มเน็ตให้เข้าถึงข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิต (รอเสนอครม.)


Share :

Category : ประกาศ

Tags : ประกาศ

Other News

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี

09 Dec 2019

รู้หรือไม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดระบบ e-Training
รู้หรือไม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดระบบ e-Training

รู้หรือไม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดระบบ e-Training แบบออนไลน์

05 Dec 2019