สรุป พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ที่ต้องรู้โดยพื้นฐานสรุป พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ที่ต้องรู้โดยพื้นฐาน 


1. เข้าถึงระบบ หรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ชอบ (มาตรา 5-8) 


2. แก้ไข ดัดแปลง หรือทำให้ข้อมูลผู้อื่นเสียหาย (มาตรา 9-10)


3. ส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่น หรือส่งอีเมลสแปม (มาตรา 11)


4. เข้าถึงระบบ หรือข้อมูลทางด้านความมั่นคงโดยมิชอบ (มาตรา 12)


5. จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อนำไปใช้กระทำความผิด (มาตรา 13)


6. นำข้อมูลที่ผิดพ.ร.บ.เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (มาตรา 14)


7. ให้ความร่วมมือ ยินยอม รู้เห็นเป็นใจกับผู้ร่วมกระทำความผิด (มาตรา 15)


8. ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงภาพ (มาตรา 16)
Other News

ไฟหมดระหว่างวัน คิดงานไม่ออก ต้องทำไง ?
ไฟหมดระหว่างวัน คิดงานไม่ออก ต้องทำไง ?

ความคิดดี ๆ มักจะมาตอนที่เราไม่เครียด และไม่ต้องพยายาม...

06 Dec 2019

งานไอทีที่ไม่ได้ดูเฉพาะด้านไอที มีตำแหน่งอะไรบ้าง?
งานไอทีที่ไม่ได้ดูเฉพาะด้านไอที มีตำแหน่งอะไรบ้าง?

ถ้าให้พูดถึงงานไอทีแล้วล่ะก็ คงต้องบอกเลยว่ามีจำนวนมากมายหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ช่างกิ๊กก๊อกจนถึงการวางระบบใหญ่ๆ หัวหน้าทีมหรือเป็นผู้จัดการ ซึ่งงานด้านนี้จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ คนทำงานไอทีจึงต้องหาความรู้เสริมเพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันยุคสมัย ..........

07 Dec 2019